Státní závěrečné zkoušky únor 2022

21. 1. 2022 9:00 Michael Krbek

Bez popisku

Bakalářské studijní programy

Písemná část státních závěrečných zkoušek je společná pro program Fyzika a všechny jeho specializace, program Aplikovaná fyzika a program Fyzika se zaměřením na vzdělávání a bude se konat 7.2.2022 v 9.00 v F-Lenc. Podrobnosti o průběhu státní závěrečné zkoušky jsou zde.

K oběma ústnı́m částem státnı́ zkoušky se studenti dostavı́ 75 minut před termı́nem, na který je jejich zkouška vypsána. V případě opakování pouze jedné ze dvou částí ústní zkoušky 45 min před termínem. Na úvod obhajoby přednese student základnı́ informaci o obsahu a výsledcı́ch své závěrečné práce v délce maximálně 10 min (k dispozici bude dataprojektor + PC). Vedoucı́ a oponenti práce pak přednesou stručné shrnutı́ posudků, následuje diskuse. Pro ústnı́ část zkoušky studenti losujı́ otázky ze zadaných zkušebnı́ch okruhů.

Program Fyzika se zaměřením na vzdělávání

  • 10.2.2022 v posluchárně F-Lenc, 2 studující, komise: doc. Bochníček, prof. Musilová, prof. Munzar, doc. Lacina
Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
10.30-11.00 (příprava od 10.00) Martina Burdová pouze Fyzika    
11.00-11.30 (příprava od 10.30) Alena Symerská pouze Fyzika    

Program Aplikovaná fyzika

  • 11.2.2022 v posluchárně Fs1, 1 studující, komise: prof. Vašina, prof. Munzar, prof. Tyc, doc. Souček

Čas

Jméno Téma práce Školitel Oponent
10.00-11.30 (příprava od 9.00) Vojtěch Steidl Simulace optických emisních spekter atomů v lokální termodynamické rovnováze Navrátil Brablec

Program Fyzika

  • 10.2.2022 v posluchárně F-Lenc, 1 studující, komise: prof. von Unge, prof. Vašina, prof. Trunec, doc. Chaloupka

Čas

Jméno Téma práce Školitel Oponent
9.00-10.30 (příprava od 8.00) Alica Takáčová Elektrická diagnostika nanosekundového plazmatu v argonu Hoder Kuthanová

Magisterské studijní programy

Obhajoba diplomové práce i další ústní části zkoušky budou na sebe navazovat ve stejný den. K oběma ústnı́m částem státnı́ zkoušky se studenti dostavı́ hodinu před termı́nem, na který je jejich zkouška vypsána. Na úvod obhajoby přednese student základnı́ informaci o obsahu a výsledcı́ch své závěrečné práce v délce maximálně 10 min (k dispozici bude dataprojektor + PC). Vedoucı́ a oponenti práce pak přednesou stručné shrnutı́ posudků, následuje diskuse. Pro ústnı́ část zkoušky studenti losujı́ otázky ze zadaných zkušebnı́ch okruhů. Podrobnosti o průběhu státní závěrečné zkoušky jsou zde.

Program Biofyzika

  • 9.2. v hale ÚFKL, 1 studující, komise: prof. Kozelka, prof. Mornstein, doc. Mikulík
Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
11.00-11.30 (příprava od 10.30) Jana Jágriková pouze zkouška Fyzika    

Program Radiologická fyzika

  • 9.2. v hale ÚFKL, 1 studující, komise: prof. Mornstein, prof. Munzar, Ing. Novák, Mgr. Dvořák, dr. Súkupová, dr. Ptáček
Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
10.00-10.30 (příprava od 9.30) Veronika Justrová pouze zkouška Fyzika    

Program Učitelství fyziky pro střední školy

  • 1.2. v 9.00 v učebně F-Lenc, písemná část zkoušky z didaktiky fyziky
  • 3.2. v učebně F-Lenc, 3 studující, komise: doc. Lacina, prof. Munzar, prof. Musilová, doc. Bochníček, dr. Piskač
Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
11.00-11.30 (příprava od 10.30) Kateřina Peřinová pouze zkouška Fyzika    
12.30-13.30 (příprava od 11.30) Lenka Buchtová pouze zkoušky    
13.30-15.00 (příprava od 12.30) Filip Zhorný Využití moderních metod měření ve školních pokusech Navrátil Bochníček

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info