Státní závěrečné zkoušky září 2020

19. 8. 2020 Michael Krbek

Aktualizace! Státní závěrečné zkoušky bakalářských studií fyziky, biofyziky, astrofyziky, nanotechnologie a fyziky se zaměřením na vzdělávání se konají 1.9. v učebně F2 (písemná část) a po řadě 8.9., 14.9., 10.9., 17.9. a 16.9. vždy v učebně F3 s přípravou v učebně F4 (ústní části). Státní závěrečné zkoušky magisterských studií fyziky se konají 7.9. a 9.9. (obhajoby diplomových prací i ústní část), magisterských studií biofyziky 14.9. vždy v učebně F3 s přípravou v učebně F4 (obhajoby diplomových prací i ústní část).  Státní závěrečné zkoušky magisterských studií učitelství fyziky 2.9. v 9.00 v učebně Fs1 (písemná zkouška z didaktiky fyziky) a 4.9. v učebně F3 s přípravou v učebně F4 (ústní části). Podrobné rozpisy studentů a komisí následují níže.

Více článků

Přehled všech článků