Tři laureáti Cen rektora jsou z našich ústavů

13. 10. 2020 Magdalena Špoková

Jiří Žák – Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Jiří Žák je absolventem studijního programu fyzika s mimořádnými výsledky a velkým vědeckým nasazením. Od začátku svého studia je velice aktivní ve vlastních výzkumných projektech, vyhledává vědecké akce a workshopy, které by mu pomohly se zlepšovat. Velmi snadno navazuje nové kontakty s vědci ze zahraničí, píše žádosti o pozorovací čas na dalekohledech a přístrojích, které nejsou v Česku dostupné. Žák se věnuje především detekci exoatmosfér a výzkumu pulzujících hvězd typu Delta Cephei. Jako první a zatím jediný astronom u nás detekoval exoatmosféru u dvou exoplanet, jejichž analýzu prováděl pod vedením odborníků z Evropské jižní observatoře.

Tomáš Tyc – Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Tomáš Tyc je uznávaný odborník na teoretickou fyziku, zabývá se mimo jiné teorií neviditelnosti a zobrazováním optickými vlákny. Mezi předměty, které vyučuje, patří mechanika, zajímavá fyzika a moderní experimentální metody. Studenti na jeho přednáškách nejvíce oceňují především množství názorných demonstrací a drobných pokusů, kterými vhodně doplňuje teoretický výklad. Jeho nadšení a zápal pro vyučovaná témata studenty přirozeně motivuje. Tyc se velmi významně věnuje také popularizaci vědy, mimo jiné účinkoval na pražském TEDx, v loňském roce vystoupil na 10. Science Slamu MUNI a univerzitu také úspěšně reprezentoval na evropském Science Slamu ve Vídni.

Mirko Černák – Ústav fyzikální elektroniky

Mirko Černák je vynikající vědec, který dlouhodobě dosahuje významných výsledků jak v základním, tak v aplikovaném výzkumu v oblasti fyziky plazmatu, fyziky elektrických výbojů a plazmochemie. Pod jeho vedením vzniklo v ústavu fyzikální elektroniky nové regionální výzkumné centrum pro studium plazmatu a fyzikální a chemickou analýzu materiálů. Vznikly tak špičkově vybavené laboratoře, které jsou ve středoevropském prostoru zcela unikátní. Černák je vedoucím a řešitelem řady úspěšných mezinárodních projektů základního i aplikovaného výzkumu, cenné výsledky jednoho z nich nalezneme např. v oblasti plazmové aktivace a čištění velkoplošného skla používaného pro výrobu bezpečnostních laminovaných skel. Výsledky aplikovaného výzkumu následně velmi úspěšně přetváří v patenty a užitné vzory.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info