Úspěšný prosinec na ÚFE – výsledky návrhů projektů podaných do několika veřejných soutěží

Měsíc prosinec byl pro ÚFE a centrum CEPLANT opravdu úspěšný, co se týče zveřejňování výsledků návrhů projektů podaných do několika veřejných soutěží. Úspěšné byly čtyři žádosti standardní výzvy projektů GAČR, jeden mezinárodní projekt GAČR, oba dva podávané projekty TREND a oba dva podávané projekty Národních center kompetence. V individuálních projektech GAMU byl úspěšný projekt Career Restart.

21. 12. 2022 Pavlína Slavíková Tereza Schmidtová

Bez popisku

Uplynulé tři týdny byly pro nás na Ústavu fyzikální elektroniky opravdu úspěšné, co se týče zveřejňování výsledků návrhů projektů podaných do několika veřejných soutěží.

Nejprve byly zveřejněny výsledky 2. veřejné soutěže v programu Národní centra kompetence. Zde jsme na začátku letošního roku podávali jako spoluřešitelé dva návrhy projektů a oba byly úspěšné. Jedná se o projekt Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace (MATCA), kde se bude jednat o prodloužení stávajícího projektu, který je realizován od roku 2019. Druhým projektem je Centrum pokročilé elektronové a fotonové optiky, kam jsme se jako Masarykova univerzita začlenili zcela nově.

V pátek 2. prosince byly vyhlášeny dlouho očekávané výsledky projektů podávaných do standardní výzvy GAČR. Celkem jsme na jaře do této výzvy podali 20 návrhů projektů a čtyři z nich byly úspěšné. Jedná se o samostatný projekt doc. Pavla Součka na téma „Teorií směřované studium povlaků keramik stabilizovaných vysokou entropií založených na těžkotavitelných kovech“. Dále byly podpořeny tři projekty, které budeme realizovat ve spolupráci s dalšími českými výzkumnými organizacemi. Jedná se o projekt „Povrchová úprava skla a její vliv na spolehlivost lepených spojů pro skleněné konstrukce za zvýšené teploty“, který bude realizovat ČVUT (doc. Martina Eliášová) ve spolupráci s prof. Mirko Černákem, „Termofyzikální charakterizace tenkých vrstev“, který bude realizovat Český metrologický institut (dr. Petr Klapetek) ve spolupráci s doc. Buršíkovou a projekt „Pokročilé tenkovrstvé fotokatalyzátory na bázi grafitického karbon nitridu“ navržený Ústavem chemických procesů AVČR (doc. Petr Klusoň) a doc. Tomášem Homolou. Všechny projekty budou realizovány od ledna 2023 do prosince 2025.

O několik dní později byly zveřejněny i výsledky mezinárodních projektu LA grantů – výzva společná pro GAČR a pro její polskou obdobu. Do této výzvy připravil projekt doc. Pavel Dvořák ve spolupráci s dr. Janem Kratzerem z Ústavem analytické chemie AVČR. Jedná se o téma „Všestranné plazmové zdroje a pokročilé přístupy ke zpracování signálu jako nové koncepty ve stopové prvkové analýze a atomové spektrometrii“. Za poslední 3 roky se tak jedná o nejúspěšnější výzvu GAČR, kdy se úspěšnost našich projektů dostala na 24 %.

V závěru stejného týdne byly zveřejněny i výsledky individuálních projektů podávaných do výzvy GAMU – Career Restart, kde se svým návrhem uspěla dr. Dana Skácelová. Projekt je určený pro vědce či vědkyně, kteří přerušili svou kariéru ve výzkumu, například z důvodu rodičovské dovolené či jiných zásadních důvodů. Kategorie usnadní a urychlí návrat mladých talentovaných pracovníků k produktivní vědecké kariéře a zvýší procento jejich zastoupení na samostatných, seniorních vědeckých pozicích.

Také v minulém týdnu byly zveřejněny výsledky dalších soutěží a to konkrétně 6. veřejné soutěže programu TREND. Do této výzvy jsme předložili dva návrhy projektů a oba byly úspěšné. Jedná se projekt doc. Pavla Součka „Výzkum a vývoj tenkých vrstev na bázi kovových skel a technologií pro jejich depozici s využitím v Hi-tech průmyslových aplikacích“, který bude realizován ve spolupráci s SHM a Univerzitou Palackého v Olomouci. Druhý úspěšný projekt je od prof. Petra Vašiny na téma „Tenzometrické tenkovrstvé senzory s vysokou citlivostí a životností připravované pomocí magnetronové depozice“ realizovaný ve spolupráci s HVM PLASMA, Západočeskou univerzitou v Plzni a Fyzikálním ústavem AV ČR.

Ústav fyzikální elektroniky tak v letošním roce zvýšil úspěšnost všech návrhů projektů nad 33 %! Všem našim úspěšným výzkumným pracovníkům gratulujeme!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info