Vědci z ÚFE podali 21 návrhů projektů do veřejných soutěží GAČR

Rekordní počet projektů letos podali vědci z Ústavu fyzikální elektroniky do veřejných soutěží GAČR. Celkem 21 podaných projektů za Ústav fyzikální elektroniky do výzvy Standardní projekty tvoří 20 % z celkového počtu návrhů podaných do této výzvy na Přírodovědecké fakultě MU. Lhůta pro podání návrhu byla do 7. dubna. Výsledky letošních veřejných soutěží zveřejní GAČR začátkem prosince.

26. 4. 2022 Tereza Schmidtová

Bez popisku

Podávání návrhů projektů do veřejných soutěží GAČR skončilo 7. dubna 2022. Vědci z Ústavu fyzikální elektroniky projevili o nejnovější výzvy velký zájem. Celkem podali rekordních 21 projektů! Jeden z projektů byl předložen do výzvy LA Weave, která je zaměřena na mezinárodní spolupráci, konkrétně se jednalo o spolupráci s Polskem. Zbývajících 20 projektů bylo předloženo do výzvy Standardní projekty.

V rámci Standardních projektů přesně polovina projektů byla podána bez dalšího spolunavrhovatele. Vědečtí pracovníci z ÚFE tak v případě realizace budou jedinými řešiteli projektů. U sedmi projektů navrhovaných více partnery převažuje role ÚFE jako spolunavrhovatele. V případě dvou projektů je ÚFE hlavním navrhovatelem. Nejčastějšími partnery ÚFE v rámci společně podávaných projektů jsou VUT, ČVUT, Karlova univerzita a dílčí ústavy AV ČR. Jeden projekt předkládaný do výzvy Standardních projektů byl koordinován Ústavem chemie PřF MU.

V současné době probíhá ještě příprava dalšího mezinárodního projektu ve spolupráci s německou vědeckou institucí Fraunhofer-Gesellschaft a centrem HiLASE. Projekt bude předložen do výzvy LA Weave, která na německé straně nemá stanoven termín pro příjem projektů.

Podané projekty za Ústav fyzikální elektroniky tvoří 20 % z celkového počtu návrhů podaných na naší fakultě. Za Přírodovědeckou fakultu bylo podáno 104 projektů do Standardních projektů, což je skoro 40 % podaných návrhů celé Masarykovy univerzity. Za univerzitu totiž bylo podáno 271 projektů do výzvy Standardní projekty a celkem se jednalo o 343 projektů za celou MU.

Výsledky letošních veřejných soutěží zveřejní GAČR dne 2. prosince 2022.

Pokud se chcete dozvědět více o grantových projektech, podívejte se na novou příručku GAČR pro začínající vědce. Příručka vás přehledně provede všemi nejdůležitějšími informacemi týkajících se grantové podpory.

Autor: Pavlína Slavíková a Tereza Schmidtová


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info