Vývoj nové technologie plazmových úprav pro lékařské účely

Dr. Oleksandr Galmiz z Ústavu fyzikální elektroniky získal prestižní grant Horizon Europe: Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowship. Tento projekt v oblasti fyziky získalo z celé Evropě pouze 130 vědců z celkových 847 žádostí. Evropská komise tímto programem financuje výzkum a inovativní projekty na podporu nejlepších vědců skrz mobilitu a školení. Dr. Galmiz bude studovat plazmovou úpravu polymerních zdravotnických trubic použitím povrchového bariérového výboje s kapalnými elektrodami.

3. 11. 2022 Tereza Schmidtová

Bez popisku
Bez popisku

Horizon Europe: Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) podporuje kariérní rozvoj mladých výzkumníků a doktorandů. Klíčovým principem je přitom mobilita, a to pro získání nových znalostí a dovedností potřebných k dalšímu kariérnímu postupu. Mgr. Oleksandr Galmiz, Ph.D. uspěl v jednom z možných pěti typů grantů - MSCA PF – Postdoctoral Fellowships.

Evropská komise podpořila rozpočtem 242 milionů € celkem 1156 postdoc výzkumníků z univerzit, výzkumných center, soukromých organizací a podniků nejen z Evropy. Jednotlivé vědní obory byly zastoupeny následovně: 278 sociální a humanitní studia, 249 vědy o životě, 159 chemie, 154 informatika a inženýrství, 142 životní prostředí a vědy o zemi, 130 fyzika, 25 matematika a 19 ekonomie. Dr. Galmiz tedy uspěl svým projektem jako jeden ze 130 vědců z celkových 847 žádostí podaných v oblasti fyziky.

Projekt MSCA PF dr. Galmizovi umožnil vycestovat z Ústavu fyzikální elektroniky na dva roky na Univerzitu Komenského v Bratislavě. Projekt s názvem „A Step Towards New Plasma Processing Technology for Medical Purposes” a zkratkou PlaTechMedi bude řešit od října 2022 do října 2024.

Tématem projektu je studium nízkoteplotních plazmových technologií pro přímou i nepřímou dezinfekci polymerních materiálů používaných ve zdravotnictví. Lékařské katetry a cévky patří mezi nejběžnější zdroje infekce ohrožující činnost lidského srdce. Pomocí povrchového bariérového výboje (SDBD - Surface Dielectric Barrier Discharge) s tekutými elektrodami bude dr. Galmiz studovat fyzikální i chemické změny povrchu upravovaných materiálů a analyzovat okolní plyn a kapaliny. Analýza změn složení plynu a kapaliny v závislosti na podmínkách výboje je nutná pro porozumění procesu fyzikálních a chemických změn opracovaného materiálu.

Dezinfekční a dekontaminační vliv úpravy polymerních katetrů a cévek je klíčovým cílem projektu. Dr. Galmiz se bude věnovat odezvě bakterií a biofilmu na povrchu katetrů. „Jak reagují bakterie a biofilmy na reaktivní kyslík nebo dusík v kapalinách? Dosáhneme plazmovou úpravou polymerního materiálů výrazného zlepšení inhibice růstu biofilmu a množení bakterií? Přesně na tyto otázky budu svým výzkumem hledat odpověď,“ komentuje dr. Galmiz.

Vývoj plazmové technologie schopné účinné úpravy polymerů v nepřetržitém režimu a aplikace takového plazmového systému na duté katetry otevře dveře novým průmyslovým aplikacím, ale hlavně povede ke zvýšení kvality zdravotnické péče, a tedy i snížení nákladů za léčbu nemocí způsobených infekcemi z těchto zdrojů. „V současnosti se ve zdravotnictví plazmové aplikace stávají technologickým prostředkem budoucnosti a toto je má příležitost přispět k tomuto rozvoji,” uzavírá dr. Galmiz.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info