Vzpomínka na pana profesora Kapičku

1. 10. 2020

Bez popisku

prof. RNDr. Vratislav Kapička, DrSc.

Průkopník ve využití interferometrických metod v diagnostice plazmatu.

1.5. 1935 – 21.8.2020

V letech 1953−1958 vystudoval obecnou fyziku na PřF MU, kde také získal v roce 1966 titul RNDr., v roce 1968 vědeckou hodnost kandidáta věd a kde se v roce 1975 rovněž habilitoval. Doktorskou dizertační práci pak obhájil v Praze na ČVUT v roce 1985 a v roce 1987 získal profesuru na MFF v Praze v oboru Fyzika plazmatu. Po studiu na PřF MU pracoval postupně na různých pozicích, přičemž v letech 1958−1961 pracoval jako odborný asistent, v letech 1975−1987 jako docent a od roku 1987 jako profesor v oboru Fyzika plazmatu. V letech 1981−1994 řídil Katedru fyzikální elektroniky na PřF MU. V letech 1980−1991 působil na PřF MU ve funkci proděkana pro studium. Prof. Kapička je autorem či spoluautorem zhruba 130 původních vědeckých prací, řady přehledů či kapitol v knihách. Mezi odbornou veřejností je především znám jako průkopník ve využití interferometrických metod v diagnostice plazmatu. Podnětné byly a jsou zejména jeho práce zabývající se využitím Fabry – Perotova interferometru při diagnostice nízkoteplotního plazmatu. Část svého času věnoval absorpční spektroskopii, zejména vývoji nových plazmových zdrojů použitelných kromě jiného i v analytické chemii apod. Během své dlouholeté pedagogické činnosti vedl řadu diplomových a disertačních prací.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info