Astronomický seminář: O Luboši Perkovi

Zveme vás na přednášku Tomáše Pavlíčka "Luboš Perek jako svědek i aktér moderního astronomického výzkumu ve 20. století (kapitola českých dějin v Brně, Praze a Ondřejově)"

Luboš Perek (* 26. července 1919 Praha) je český astronom a emeritní vedoucí Úřadu OSN pro vesmírné záležitosti. Roku 1946 vystudoval astronomii na Přírodovědecké fakultě MU, titul CSc. získal na Karlově univerzitě v Praze roku 1956 a titul DrSc. roku 1961. Publikoval 44 článků o hvězdné dynamice a planetárních mlhovinách a 80 článků o geostacionárních orbitách, o definici vnějšího prostoru a o ekologii vesmírného prostoru. Jeho neznámější publikací je Catalogue of Galactic Planetary Nebulae („Katalog galaktických planetárních mlhovin“ 1967, s Lubošem Kohoutkem).

V zahraničí, kde přednášel na mnoha prestižních konferencích, prezentoval Českou republiku v astronomickém oboru. V roce 1964 byl hostujícím profesorem na Northwestern University. V letech 1967  1970 byl generálním tajemníkem Mezinárodní astronomické unie a v letech 1968  1975 ředitelem Astronomického ústavu Československé akademie věd.

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info