Jaromír Leichmann: CO2 v atmosféře, vliv na klima a možnosti jeho regulace


Cílem přednášky je nejprve seznámit posluchače s dlouhodobým vývojem atmosféry jako dynamického systému, který je ovlivňován kosmogenními, geologickými, biologickými a antropogenními procesy. Zejména antropogenní procesy související s produkcí CO2 ovlivňují v posledních desítkách let intenzivně složení atmosféry a klima na Zemi. Vysoká antropogenní produkce CO2 souvisí zejména s využíváním fosilních paliv pro energetické účely. Druhým cílem přednášky je proto představit technologie, které umožňují výrazně redukovat produkci CO2 při spalování fosilních paliv.

Fyzikální kavárna

Načítám mapu…

Sdílení události