Seminář ÚFE: Z. Navrátil

Měření elektrického pole ve výbojích v heliu za atmosférického tlaku

Anotace přednášky: Intenzita elektrického pole patří mezi nejdůležitější parametry plazmatu. V rámci přednášky budou zmíněny tři experimenty, ve kterých bylo určováno elektrické pole ve výbojích v héliu za atmosférického tlaku: Starkova polarizační spektroskopie radiofrekvenčního výboje, měření poměrů intenzit čar v koplanárním výboji a metoda využívající brzdné záření pomalých elektronů v temné fázi koplanárního výboje.

Pozvánka v pdf.

Načítám mapu…

Sdílení události