Seminář ÚFKL: Stanislav Kambda

Ústav fyziky kondenzovaných látek vás zve na přednášku

Stanislav Kamba (Fyzikální ústav AV ČR):
Dynamika multiferoik v THz a daleké infračervené oblasti

Abstrakt:

Dynamika multiferoik v THz a daleké infračervené oblasti

Stanislav Kamba
Fyzikální ústav AVČR, Praha

 

V úvodu přednášky budou definovaná multiferoika, tedy magnetické materiály s feroelektrickým uspořádáním. Dále budou vysvětlené fyzikální mechanismy magnetoelektrické vazby, které umožňují ovlivňování magnetizace elektrickým polem (případně elektrické polarizace magnetickým polem). Dynamická magnetoelektrická vazba umožňuje aktivovat magnony v terahertzových dielektrických spektrech, což budeme demonstrovat v multiferoických BaSrCoZnFe11AlO22 a BiFeO3. Při feroelektrických fázových přechodem dochází ke změně výběrových pravidel pro aktivaci fononů v IČ a Ramanových spektrech a navíc se dají pozorovat i feroelekrické měkké módy, které vyvolávají změnu krystalové struktury při fázovém přechodu. Jako příklady ukážeme EuTiO3 a BiFeO3. Magnetické fázové přechody mohou být doprovázené i strukturními změnami, které se dají dobře pozorovat v infračervených spektrech (např. MnO). Zároveň ukážeme jak může mechanické napětí ovlivnit fononové frekvence a strukturu v  tenkých vrstvách MnO a EuTiO3.

 

Načítám mapu…

Sdílení události