Demonstrační experimenty

"Lépe jednou vidět na vlastní oči, než si desetkrát nechat vyprávět."

Ústav fyziky a technologií plazmatu nabízí středním školám placené bloky demonstračních experimentů. Experimenty jsou předváděny na PřF, Kolářská 2, Brno. Vybírat si lze z následujících témat:

Téma 1: Mechanické kmitání a vlnění

Blok A: Mechanické kmity

Harmonické kmitání – kinematika
Skládání kmitání
Dynamika kmitavého pohybu
Tlumený oscilátor
Vynucené kmity, rezonance
Vázané kmity

Blok B: Vlny

Vznik a šíření vlnění
Odraz vlnění, stojaté vlnění,
Interference vlnění
Ohyb vlnění

Blok C: Zvuk

Zdroje zvuku
Vlastnosti zvuku

Téma 2: Elektřina a magnetizmus

Blok A: Elektrostatika

Triboelektrické jevy
Elektrostatická indukce
Vzájemné působení nábojů
Rozložení náboju na vodičích
Elektrické siločáry
Elektrický potenciál

Blok B: Elektrický proud v kovech, polovodičích, kapalinách a plynech

Zdroj elektromotorického napětí
Vodiče a izolátory
Vedení elektrického proudu v plynech
Vedení elektrického proudu v kapalinách
Vedení elektrického proudu v polovodičích

Blok C: Magnetické pole proudovodičů a magnetické vlastnosti látek

Vzájemné silové působení proudovodičů
Magnetické pole v okolí proudovodičů
Magnetické vlastnosti látek

Blok D: Nestacionární proudy a elektromagnetická indukce

Obvod s indukčností a kapacitou
Transformátor
Rozvod elektrické energie energetika
Trojfázová soustava
Elektrické motory

Blok E: Elektromagnetické vlny

Decimetrové vlny, Lecherovy dráty
Centimetrové vlny
Pokusy s mikrovlnnou troubou

Téma 3: Optika

Blok A: Geometrická optika

Přímočaré šíření světla
Odraz a lom, úplný odraz
Zrcadla
Čočky
Optické přístroje

Blok B: Vlnová optika

Interference světla

Ohyb světla

Blok C: Zdroje světla, IR a UV záření

Spojité, pásové a čarové spektrum
Zdroje světla
Pokusy s IR zářením
Pokusy s UV zářením

Blok D: Polarizace světla

Vlastnosti polarizovaného světla
Polarizace odrazem a rozptylem
Polarizace dvojlomem

Autor videa: Anežka Winklerová

Podle přání bude možné připravit i spojené výběry z více bloků v rámci jednotlivých témat.

Každý blok může být proveden ve dvou variantách:

  • Motivační, vhodné na začátku výkladu dané partie.
  • Shrnující, jako připomenutí a zopakování právě probrané látky.

Obě varianty budou obsahovat obdobné experimenty, lišit se bude zejména slovní komentář.

Délka bloku je 60 minut.

Mám zájem o experimenty

Kdy?

Pátek 8:00 - 9:50, středa 15:00 - 16:50. Jiné termíny po domluvě.

Pro koho?

Nejméně 20 studentů, maximální počet 70.

Za kolik?

30 Kč na studenta.

Načítám mapu…

Máte zájem o demonstrační experimenty? Kontaktujte nás.

Načítám...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info