Fyzikální praktikum pro střední školy

Seznam úloh

Níže si můžete stáhnout návody k úlohám ve formátu pdf.

Mechanika a blízké obory

1. Měření tíhového zrychlení
Měření s elektronickým snímáním doby volného pádu.
.pdf 183 kB
3. Měření Youngova modulu pružnosti
Přímé měření z protažení drátu.
.pdf 172 kB
4. Harmonický oscilátor
Harmonický časový vývoj výchylky a síly. Ověření vztahu pro dobu kmitu.
.pdf 288 kB
5. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu
Měření rychlosti zvuku Kundtovou trubicí a z doby šíření.
.pdf 551 kB
6. Měření povrchového napětí kapalin
Měření odtrhávací a kapkovou metodou.
.pdf 621 kB

Termika

7. Měření teploty termoelektrickým článkem
Sestavení a kalibrace termoelektrického článku. Měření teploty tuhnutí octanu sodného.
.pdf 604 kB
8. Tepelná vodivost
Tepelné vlastnosti látek, tepelná vodivost kovů. Práce s termocilivými fóliemi.
.pdf 607 kB
9. Kalorimetrická měření
Měření měrné tepelné kapacity vody elektrickým kalorimetrem, měření tepelné kapacity zahřívacího polštářku.
.pdf 544 kB
10. Měření účinnosti různých způsobů ohřevu vody
Plotýnkový vařič, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, indukční vařič, plynový vařič.
.pdf 550 kB

Elektřina a magnetismus

12. Magnetizmus
Zviditelnění magnetického pole. Vzájemné působení mezi magnety a proudovodiči.
.pdf 629 kB

Optika

13. Měření ohniskové délky čočky a zrcadla
Měření přímou a Besselovou metodou.
.pdf 532 kB
14. Konstrukce mikroskopu a dalekohledu
Sestavení obou přístrojů na optické lavici a studium jejich vlastností.
.pdf 528 kB
15. Spektroskopie
Sestavení hranolového spektroskopu na optické lavici, pozorování spojitého a čarového spektra, vliv absorpce. Práce s profesionálním hranolovým spektroskopem. Měření vlnové délky spektrálních čar.
.pdf 474 kB
16. Zrak a vlastnosti lidského oka
Studium základních vlastností lidského oka, pokusy s optickou lavicí i s vlastním okem.
.pdf 594 kB

Výběrové úlohy z optické spektroskopie

Ve speciálním režimu nabízíme úlohy pro výběrové semináře. Vzhledem k omezenému počtu potřebného vybavení je nutné se předem na úlohách domluvit.

E1. Určení Rydbergovy konstanty a stanovení ionizační energie vodíku
Proměření a analýza Balmerovy série spektra vodíku mřížkovým CCD spektrometrem.
.pdf 2 MB
E2. Hmotnostní posun spektra deuteria .pdf 2 MB
E3. Spin-orbitální interakce v atomech sodíku a draslíku
Studium rozštěpení spektrálních čar.
.pdf 2 MB
E4. Měření tuhosti vazby molekuly dusíku z vibrační pásové struktury spektra
Proměření a analýza UV spektra molekuly dusíku.
.pdf 2 MB
E5. Měření teploty ze spojitého spektra wolframového vlákna pomocí Planckova vyzařovacího zákona
Změření spektra halogenové žárovky v závislosti na příkonu a jeho analýza.
.pdf 2 MB

Kde?

Načítám mapu…

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info