Fyzikální praktikum pro střední školy

Seznam úloh

Níže si můžete stáhnout návody k úlohám ve formátu pdf.

Mechanika a blízké obory

1. Měření tíhového zrychlení
Měření s elektronickým snímáním doby volného pádu.
.pdf 45KB
2. Měření silového impulsu lihové rakety pomocí balistického kyvadla .pdf 56KB
3. Měření Youngova modulu pružnosti
Přímé měření z protažení drátu.
.pdf 39KB
4. Harmonický oscilátor .pdf 175KB
5. Akustika
Měření rychlosti zvuku Kundtovou trubicí a z doby šíření.
.pdf 61KB
6. Měření povrchového napětí kapalin
Měření odtrhávací a kapkovou metodou.
.pdf 78KB

Termika

7. Kalibrace termočlánku, nalezení teploty tuhnutí krystalické látky .pdf 60KB
8. Tepelná vodivost .pdf 48KB
9. Kalorimetrické měření
Měření měrné tepelné kapacity vody elektrickým kalorimetrem, měření tepelné kapacity zahřívacího polštářku.
.pdf 53KB
10. Měření účinnosti různých způsobů ohřevu vody
Plotýnkový vařič, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, indukční vařič, plynový vařič.
.pdf 43KB

Elektřina a magnetismus

12. Magnetizmus .pdf 75KB

Optika

13. Měření ohniskové délky čočky a zrcadla
Měření přímou a Besselovou metodou.
.pdf 43KB
14. Konstrukce mikroskopu a dalekohledu
Sestavení obou přístrojů na optické lavici a studium jejich vlastností.
.pdf 44KB
15. Spektroskopie
Sestavení hranolového spektroskopu na optické lavici, pozorování spojitého a čarového spektra, vliv absorpce. Práce s profesionálním hranolovým spektroskopem. Měření vlnové délky spektrálních čar.
.pdf 47KB
16. Zrak a vlastnosti lidského oka
Studium základních vlastností lidského oka, pokusy s optickou lavicí i s vlastním okem.
.pdf 154KB

Výběrové úlohy z optické spektroskopie

Ve speciálním režimu nabízíme úlohy pro výběrové semináře. Vzhledem k omezenému počtu potřebného vybavení je nutné se předem na úlohách domluvit.

E1. Určení Rydbergovy konstanty a stanovení ionizační energie vodíku
Proměření a analýza Balmerovy série spektra vodíku mřížkovým CCD spektrometrem.
.pdf 2MB
E2. Hmotnostní posun spektra deuteria .pdf 2MB
E3. Spin-orbitální interakce v atomech sodíku a draslíku
Studium rozštěpení spektrálních čar.
.pdf 2MB
E4. Měření tuhosti vazby molekuly dusíku z vibrační pásové struktury spektra
Proměření a analýza UV spektra molekuly dusíku.
.pdf 2MB
E5. Měření teploty ze spojitého spektra wolframového vlákna pomocí Planckova vyzařovacího zákona
Změření spektra halogenové žárovky v závislosti na příkonu a jeho analýza.
.pdf 2MB

Kde?

Načítám mapu…