Fyzikální praktikum pro střední školy

Seznam úloh

Níže si můžete stáhnout návody k úlohám ve formátu pdf.

Mechanika a blízké obory

1. Měření tíhového zrychlení
Měření s elektronickým snímáním doby volného pádu.
.pdf 446 kB
3. Měření Youngova modulu pružnosti
Přímé měření z protažení drátu.
.pdf 39 kB
4. Harmonický oscilátor .pdf 175 kB
5. Akustika
Měření rychlosti zvuku Kundtovou trubicí a z doby šíření.
.pdf 61 kB
6. Měření povrchového napětí kapalin
Měření odtrhávací a kapkovou metodou.
.pdf 78 kB

Termika

7. Kalibrace termočlánku, nalezení teploty tuhnutí krystalické látky .pdf 60 kB
8. Tepelná vodivost .pdf 48 kB
9. Kalorimetrické měření
Měření měrné tepelné kapacity vody elektrickým kalorimetrem, měření tepelné kapacity zahřívacího polštářku.
.pdf 485 kB
10. Měření účinnosti různých způsobů ohřevu vody
Plotýnkový vařič, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, indukční vařič, plynový vařič.
.pdf 485 kB

Elektřina a magnetismus

12. Magnetizmus .pdf 75 kB

Optika

13. Měření ohniskové délky čočky a zrcadla
Měření přímou a Besselovou metodou.
.pdf 469 kB
14. Konstrukce mikroskopu a dalekohledu
Sestavení obou přístrojů na optické lavici a studium jejich vlastností.
.pdf 44 kB
15. Spektroskopie
Sestavení hranolového spektroskopu na optické lavici, pozorování spojitého a čarového spektra, vliv absorpce. Práce s profesionálním hranolovým spektroskopem. Měření vlnové délky spektrálních čar.
.pdf 47 kB
16. Zrak a vlastnosti lidského oka
Studium základních vlastností lidského oka, pokusy s optickou lavicí i s vlastním okem.
.pdf 154 kB

Výběrové úlohy z optické spektroskopie

Ve speciálním režimu nabízíme úlohy pro výběrové semináře. Vzhledem k omezenému počtu potřebného vybavení je nutné se předem na úlohách domluvit.

E1. Určení Rydbergovy konstanty a stanovení ionizační energie vodíku
Proměření a analýza Balmerovy série spektra vodíku mřížkovým CCD spektrometrem.
.pdf 2 MB
E2. Hmotnostní posun spektra deuteria .pdf 2 MB
E3. Spin-orbitální interakce v atomech sodíku a draslíku
Studium rozštěpení spektrálních čar.
.pdf 2 MB
E4. Měření tuhosti vazby molekuly dusíku z vibrační pásové struktury spektra
Proměření a analýza UV spektra molekuly dusíku.
.pdf 2 MB
E5. Měření teploty ze spojitého spektra wolframového vlákna pomocí Planckova vyzařovacího zákona
Změření spektra halogenové žárovky v závislosti na příkonu a jeho analýza.
.pdf 2 MB

Kde?

Načítám mapu…

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info