Články

Fyzikální experimenty Konkrétní témata Historie fyziky Pedagogické otázky Filozofické aspekty fyziky


 

Fyzikální experimenty

Bochníček Z: Několik příkladů využití elektronických snímačů mechanických veličin při výuce
Bochníček Z 2017 In Veletrh nápadů učtelů fyziky 22, sborník z konference. Olomouc: UP
.pdf 241 kB
Bochníček Z: Klasické experimenty z mechaniky s neklasickým měřením
Bochníček Z 2017 In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8, sborník z konference. Kašperské Hory
.pdf 579 kB
Bochníček Z: Několik poznámek o povrchovém napětí
Bochníček Z 2016 In Tomáš Miléř, Jan Válek. Veletrh nápadů učtelů fyziky 21, sborník z konference. Brno: MU, s. 15-20
.pdf 424 kB
Bochníček Z: Lineární halogenová žárovka jako mocný zdroj pro fyzikální experimenty
Bochníček Z 2015 Eur. J. Phys. 36 065001
.pdf 8 MB
Bochníček Z: Exprimentální studium náhlého zmrznutí podchlazené vody
Bochníček Z 2014 Physics Education 49 326
.pdf 467 kB
Poláček L, Navrátil Z: Jednoduché zobrazení rychlosti na vozíčkové dráze
Polácek L, Navrátil Z 2014 Physics Education 49 279
.pdf 1 MB
Bochníček Z, Konečný P: Teplotně-citlivé fólie ve fyzikálních experimentech
Bochníček Z, Konečný P 2014 Physics Education 49 419
.pdf 1 MB
Bochníček Z: Vizualizace infračerveného záření užitím teplotně citlivých fólií
Bochníček Z 2013 Physics Education 48 607
.pdf 4 MB
Navrátil Z, Dosoudilová L, Jurmanová J: Studium Planckova zákona malým mřížkovým USB spektrometrem
Navrátil Z, Dosoudilová L, Jurmanová J 2013 Physics Education 48 289
.pdf 15 MB
Navrátil Z, Poláček L: Lissajousovy obrazce kreslené Blackburnovým kyvadlem na fosforescenční fólii
Navrátil Z, Poláček L 2013 Physics Education 48 282
.pdf 769 kB
Bochníček Z: Amatérská videokamera jako detektor infračerveného záření
Bochníček Z 2008 Physics Education 43 51
.pdf 1001 kB
Navrátil Z: Pozorování barev a spekter z dataprojektoru
Navrátil Z 2007 Physics Education 42 232
.pdf 4 MB
Konečný P: Magnusův jev
Konečný P 2020 In Veletrh nápadů učtelů fyziky 25, sborník z konference. Praha: UK
.pdf 1 MB

Konkrétní témata

Historie fyziky

Pedagogické otázky

Filozofické, kulturní a společenské aspekty fyziky

Učebnice
Novotný J, Jurmanová J, Geršl J a Svobodová M (2005) Multimediální učebnice teorie relativity. Masarykova univerzita. Brno.

Text bez animací (PDF) Celá učebnice (ZIP, 435 MB)

Videa

Film Aerodynamika

Film Neviditelné světlo

Vlastní kanál YouTube