Články

Fyzikální experimenty Konkrétní témata Historie fyziky Pedagogické otázky Filozofické aspekty fyziky


 

Fyzikální experimenty

Bochníček Z: Několik příkladů využití elektronických snímačů mechanických veličin při výuce
Bochníček Z 2017 In Veletrh nápadů učtelů fyziky 22, sborník z konference. Olomouc: UP
.pdf 241 kB
Bochníček Z: Klasické experimenty z mechaniky s neklasickým měřením
Bochníček Z 2017 In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8, sborník z konference. Kašperské Hory
.pdf 579 kB
Bochníček Z: Několik poznámek o povrchovém napětí
Bochníček Z 2016 In Tomáš Miléř, Jan Válek. Veletrh nápadů učtelů fyziky 21, sborník z konference. Brno: MU, s. 15-20
.pdf 424 kB
Bochníček Z: Lineární halogenová žárovka jako mocný zdroj pro fyzikální experimenty
Bochníček Z 2015 Eur. J. Phys. 36 065001
.pdf 8 MB
Bochníček Z: Exprimentální studium náhlého zmrznutí podchlazené vody
Bochníček Z 2014 Physics Education 49 326
.pdf 467 kB
Poláček L, Navrátil Z: Jednoduché zobrazení rychlosti na vozíčkové dráze
Polácek L, Navrátil Z 2014 Physics Education 49 279
.pdf 1 MB
Bochníček Z, Konečný P: Teplotně-citlivé fólie ve fyzikálních experimentech
Bochníček Z, Konečný P 2014 Physics Education 49 419
.pdf 1 MB
Bochníček Z: Vizualizace infračerveného záření užitím teplotně citlivých fólií
Bochníček Z 2013 Physics Education 48 607
.pdf 4 MB
Navrátil Z, Dosoudilová L, Jurmanová J: Studium Planckova zákona malým mřížkovým USB spektrometrem
Navrátil Z, Dosoudilová L, Jurmanová J 2013 Physics Education 48 289
.pdf 15 MB
Navrátil Z, Poláček L: Lissajousovy obrazce kreslené Blackburnovým kyvadlem na fosforescenční fólii
Navrátil Z, Poláček L 2013 Physics Education 48 282
.pdf 769 kB
Bochníček Z: Amatérská videokamera jako detektor infračerveného záření
Bochníček Z 2008 Physics Education 43 51
.pdf 1001 kB
Navrátil Z: Pozorování barev a spekter z dataprojektoru
Navrátil Z 2007 Physics Education 42 232
.pdf 4 MB
Konečný P: Magnusův jev
Konečný P 2020 In Veletrh nápadů učtelů fyziky 25, sborník z konference. Praha: UK
.pdf 1 MB

Konkrétní témata

Historie fyziky

Pedagogické otázky

Filozofické, kulturní a společenské aspekty fyziky

Učebnice
Novotný J, Jurmanová J, Geršl J a Svobodová M (2005) Multimediální učebnice teorie relativity. Masarykova univerzita. Brno.

Text bez animací (PDF) Celá učebnice (ZIP, 435 MB)

Videa

Film Aerodynamika

Film Neviditelné světlo

Vlastní kanál YouTube

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info