Fyzikální vzdělávání

Výzkumná skupina na Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky

Bez popisku

Vedoucí: doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc. 

Těžištěm činnosti pracovní skupiny jsou aktivity spojené s teorií a praxí fyzikálního vzdělávání, zejména:

  • výuka disciplín úvodních kurzů obecné fyziky, teoretické fyziky a matematiky, shrnujících/přehledových předmětů (bakalářské a magisterské repetitorium fyziky) a motivačních předmětů (včetně vývoje, konstrukce a údržby demonstračních experimentálních zařízení),
  • autorská, editorská a recenzní činnost v oblasti fyzikálního vzdělávání,
  • kritická analýza aktuálních reforem, koncepčních změn a organizačních opatření v českém fyzikálním vzdělávání, rozbor učebnic, podpůrných textů a dalších fyzikálně-pedagogických materiálů,
  • tvorba (alternativních) způsobů výkladu založených na fyzikální korektnosti případných elementarizací a využívajících fyzikálně-historické aspekty k ilustraci co nejširších vnitřních i vnějších věcných souvislostí, zejména integrujících fyzikálních idejí,
  • popularizační a osvětové aktivity zaměřené na středoškolské studenty a jejich učitele i širší veřejnost, přednášky, přípravné kurzy pro řešitele vyšších kategorií FO, vyrovnávací matematicko-fyzikální soustředění pro začínající studenty fyziky na MU, vedení prací SOČ, …

Členové skupiny

Jiří Bartoš, Martin Černohorský, Michael Krbek, Aleš Lacina, Jana Musilová, Pavla Musilová, Vladimír Štefl, Tomáš Tyc

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info