Ceny prorektorky MU 2023 za excelentní výsledky v doktorském studiu

Ceny za excelentní výsledky v doktorském studiu udělovala 19. října 2023 prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., prorektorka pro výzkum a doktorské studium. Celkem ocenila 40 absolventů Masarykovy univerzity a jejich školitele. Ročně ukončí doktorské studium na MU přibližně 300 studujících. Za celou fyziku byli oceněni dva absolventi Ústavu fyziky a technologií plazmatu: Mgr. Stanislava Debnárová, Ph.D. a Mgr. Michael Kroker, Ph.D. Oba absolventi byli součástí výzkumné skupiny Depozice tenkých vrstev a nanostruktur.

20. 10. 2023 Tereza Schmidtová

Bez popisku

Cenu za excelentní výsledky v doktorském studiu získali absolventi, kteří úspěšně ukončili doktorské studium ve standardní době 4 let prodloužené maximálně o jeden rok a současně dosáhli kvalitních výsledků svého výzkumu. Kvalita výzkumu se odráží nejen v disertační práci, ale i v publikovaných článcích ve vědeckých časopisech úrovně Q1. Co znamenají jednotlivé Q indexy publikací najdete například zde. S cenou je spojená i finanční odměna pro absolventa i jeho školitele. Prorektorka udílením těchto cen motivuje současné doktorské studenty, aby dokončili své studium ve standardní době a s těmi nejlepšími výsledky. Více o letošním předávání cen a všechny oceněné najdete zde.

Za celou fyziku na Přírodovědecké fakultě byli za akademický rok 2022/2023 oceněni dva absolventi doktorského studijního programu Fyzika plazmatu na Ústavu fyziky a technologií plazmatu. Oba absolventi byli součástí výzkumné skupiny Depozice tenkých vrstev a nanostruktur. Obě disertační práce se týkaly tématiky magnetronového naprašování tenkých vrstev, která je hlavním výzkumným tématem celé výzkumné skupiny prof. Vašiny.

Studenti doktorského oboru Fyzika plazmatu na Ústavu fyziky plazmatu a nanotechnologií jsou v získání této ceny velice úspěšní. Loni cenu obdržela Mgr. Marta Šlapanská, Ph.D. a Mgr. Katarína Bernátová, Ph.D. Obě byly také součástí výzkumné skupiny Depozice tenkých vrstev a nanostruktur na ÚFTP. Předloni, kdy se cena udělovala poprvé, ji získál Mgr. Petr Bílek, Ph.D. z výzkumné skupiny Diagnostika a modelování plazmatu na ÚFTP. Dodejme, že získat tuto cenu opravdu není jednoduché. Ne všem doktroským studentům fyzikálních oborů se podaří splnit základní podmínky pro udělení této ceny, tj. ukončení studia ve standardní době a zároveň dosáhnout excelentních výsledků.

Všem oceněným gratulujeme!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info