Publikační činnost Ústavu fyzikální elektroniky za rok 2021

Vědečtí pracovníci Ústavu fyzikální elektroniky za loňský rok publikovali dohromady 45 prací v odborných časopisech úrovně Q1 a Q2. Za poslední tři roky je to 168 takovýchto publikací. K publikačním aktivitám loňského roku patří také 13 aplikovaných výsledků převážně typu ověřené technologie nebo jiného technicky realizovaného výsledku. Za poslední tři roky je to 34 aplikovaných výsledků.

12. 4. 2022 Tereza Schmidtová

Bez popisku

V návaznosti na hodnocení akademických pracovníků v rámci EVAK a hodnocení výzkumných skupin byla v polovině února zpracována analýza publikační aktivity Ústavu fyzikální elektroniky. Přinášíme vám její výsledky. Data byla čerpána z aplikace Publikace dostupné v rámci IS MUNI. Pro výše uvedená hodnocení byly započítány kategorie J – článek v odborném periodiku a dílčí typy aplikovaných výsledků (P – patent, H – poskytovatelem realizované výsledky, Z – poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno, G – technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek), F – výsledky s právní ochranou).

Publikace jsou hodnoceny tzv. Q indexem, který udává prestiž časopisu mezi ostatními ve stejném oboru. Hodnota kvartilu Q1 udává, že časopis patří mezi 25 % nejprestižnějších časopisů svého oboru.

Za loňský rok vědečtí pracovníci z ÚFE publikovali 45 prací v odborných časopisech úrovně Q1 a Q2, celkový počet publikovaných článků v roce 2021 byl 50. K publikačním aktivitám za loňský rok také patří 13 aplikovaných výsledků převážně typu ověřené technologie nebo jiného technicky realizovaného výsledku.

Publikační aktivita za poslední tři roky ale lépe vykresluje vědeckou práci na ÚFE. Data za jeden rok nedokážou podat dostatečně přesnou informaci o publikačních aktivitách vědců. Je třeba brát v úvahu harmonogram vědecké práce na různých projektech i délku samotných publikačních procesů.

Za poslední tři roky vědci z ÚFE publikovali 168 článků úrovně Q1 nebo Q2 a 34 různých aplikovaných výsledků. Ze srovnání posledních tří hodnocených let (viz. graf) také vyplývá, že došlo i k posunu v kvalitě připravených publikací. Od roku 2020 dominuje jejich zveřejňování v časopisech zařazených do kvartilu Q1 nebo Q2. V řadě případů lze publikace zařadit i do decilové skupiny D10, což jsou publikace v top 10 % z celkového počtu časopisů v daném oboru. Hodnoty Q faktoru (dle IF) jsou čerpány z webu Web of Science, kde je vybrána taková hodnota Q faktoru, aby odpovídala roku publikování daného článku.

Dodejme, že sledování vývoje zařazení výstupů do jednotlivých kategorií Q faktorů nabývá na důležitosti v posledních letech i kvůli tomu, že jednotlivé výzkumné organizace dostávají dle tzv. Metodiky M17+ institucionální podporu právě podle kvality svých výsledků.

Administrativa ÚFE

Vývoj publikační činnosti ÚFE během tří let - zdroj: Mgr. Ing. Pavlína Slavíková


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info