Green Deal v příkladech

European Green Deal neboli Zelená dohoda pro Evropu je plán EU v blízké budoucnosti výrazně snížit emise oxidu uhličitého a do roku 2050 se stát klimaticky neutrální. Energetika je hlavně fyzika a plány je třeba doplnit odhady reálných čísel. V příspěvku na několika příkladech doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. odhaduje reálné hodnoty potenciálu obnovitelných zdrojů. Neopomíjí ani téma možností akumulace energie, automobilové i letecké dopravy.

18. 10. 2022 Tereza Schmidtová

Bez popisku
Bez popisku

Příspěvek doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. z konference Veletrh nápadů učitelů fyziky je zamyšlením nad změnami struktury zdrojů energie, jak jsou plánovány v rámci Zelené dohody pro Evropu. Přečtěte se, jak pomocí jednoduchých kvantitativních výpočtů a odhadů jednoznačně plyne, že cíle Zelené dohody jsou nesplnitelné a snaha o jejich naplnění povede k významnému snížení životní úrovně obyvatel EU.

 

 

 


 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info