Petr Bílek a Zdeněk Bonaventura získali cenu prorektorky MUNI

Mgr. Petr Bílek, Ph.D. a jeho školitel Mgr. Zdeněk Bonaventura, Ph.D. získali cenu prorektorky Masarykovy univerzity. Cena se udílí za excelentní vědecké úspěchy absolventům doktorského studia. Za akademický rok 2020/2021 tuto cenu získalo pouze 40 čerstvých absolventů a jejich školitelů z celé univerzity.

17. 2. 2022 Tereza Schmidtová

Petr Bílek a Zdeněk Bonaventura

Cenu za excelentní úspěchy při doktorském studiu obdržel Mgr. Petr Bílek, Ph.D. a jeho školitel Mgr. Zdeněk Bonaventura, Ph.D. Za akademický rok 2020/2021 prorektorka prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. tuto cenu udělila v rámci celé Masarykovy univerzity pouze 40 čerstvým absolventům doktorských programů a jejich školitelům.

Mgr. Petr Bílek, Ph.D. úspěšně ukončil své studium 1.10.2020. Ve své disertační práci na téma „Směrem k prediktivním a spolehlivým modelům plazmové chemické kinetiky“ použil metody citlivostní analýzy a kvantifikace neurčitosti a zkoumal vliv nejistoty vstupních parametrů na výsledek modelu. Svou prací přispěl ke zlepšení diagnostiky elektrického pole v přechodných a nerovnovážných výbojích ve vzduchu (např. DBD, korónový výboj, geofyzikální výboje).

Cenu za excelentní úspěchy při doktorském studiu uděluje prorektorka absolventům doktorských programů, kteří úspěšně ukončili své studium ve standardní čtyřleté době, jejichž disertační práce je na vysoké úrovni a výsledky jejich vědecké práce byly publikovány ve vědeckých časopisech úrovně Q1. S cenou je spojená i finanční odměnou pro absolventa i jeho školitele. Prorektorka chce udílením této ceny motivovat současné doktorské studenty, aby dokončili své studium ve standardní době a s těmi nejlepšími výsledky. Oceněním těch, kteří tohoto dosáhli, se Masarykova univerzita snaží dále zlepšovat kvalitu doktorských studií.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info