Pozvánky na externí semináře a workshopy pro studenty i zaměstnance - září/říjen

Máte zájem dále rozvíjet své dovednosti nebo se prostě jen dozvědět něco nového? Vyberte si některý ze zářijových a říjnových seminářů a workshopů pořádané napříč Masarykovou univerzitou.

23. 8. 2022 Tereza Schmidtová

Bez popisku

Centrum jazykového vzdělávání - CJV MUNI

 • Kurzy českého jazyka pro zahraniční zaměstnance MU: všichni zaměstnanci MU i doktorští studenti se mohou zdarma přihlásit na lekce českého jazyka. Centrum jazykového vzdělávání nabízí lekce od úrovně A0 do B1 a také češtinu pro předškolní děti a jejich rodiče. Více informací na jejich webu.
  • registrace končí 14. září
  • kurzy probíhají v termínu od 26. 9. do 16. 12. v rozsahu 90min týdně
 • Kurzy Angličtiny, Němčiny, Španělštiny, Italštiny, Čínštiny a Svahilštiny jsou také nabízeny pro studenty a zaměstnance MU. Více informaci o jednotlivých kurzech, přihláškách a cenách najdete zde.

Centrum pro Transfer Technologií - CTT MUNI

 • 22. září 2022 - 9:00 - 11:00 - Transfer technologií a znalostí – projekty Proof of Concept - Chcete posouvat výsledky svého výzkumu blíže k využívání v praxi? Na semináři se dozvíte, komu jsou určeny projekty Proof of Concept, proč je dobré se do nich zapojit, jaká jsou jejich specifika a jak Vám pomohou dosáhnout vytyčených cílů.
 • 12. října 2022 - 14:00 – 19:00 - Setkání business platforem Masarykovy univerzity a Regionální hospodářské komory Brno - Akce představení možností spolupráce se Spin-off společnostmi MU nebo Regionální hospodářskou komorou Brno. Mezi doprovodný program je zařazen speciální workshop na téma Work-life Balance, degustace vína spojená s networkingem a setkáním společností se zájmem o výzkum, vývoj a možnosti spolupráce s Masarykovou univerzitou nebo Regionální hospodářskou komorou Brno.

Centrum rozvoje kompetencí - CERPEK MUNI

 • Respekt až na půdu - CERPEK vás ve spolupráci s Poradenským centrem zve na praktický interaktivní workshop určen pro zaměstnankyně a zaměstnance univerzity, kteří si přejí získat základní vhled do tématu sexuálního obtěžování ve specifickém prostředí českých vysokých škol.
  • termíny: 26. srpna 2022 a 27. října 2022 - 9:00 - 13:00 (20 účastníků, Kounicův sál rektorát)
  • online termín: 25. října 2022 - 9:00 - 13:00

Projekt IMPROVE

 • 19. 9. - 20. 9. 2022 - 9:00 - 16:00 Grants Week 2022 - Příležitost pro vás zjistit vše potřebné o mezinárodní finanční podpoře výzkumu.​ Hledáte více informací o programu Horizon Europe (European Framework Programme for Research and Innovation)? Přihlaš se na tuto konferenci. Program je k dispozici zde.

 

 • 21. – 23. září 2022 - 9:00 - 16:00 - NCURA Global Workshop - NCURA pořádá workshop zaměřený na základy administrace výzkumných projektů, včetně příkladů dobré praxe při podávání a přípravě grantů, možnosti U.S. grantů pro mezinárodní výzkum a jak menežovat U.S. granty, apod.

 

 • 5. října 2022 - 9:00 - 11:00 - REGON - říjen 2022: Program TA ČR SIGMA - Výzvy připravované v rámci nového programu TA ČR: SIGMA představí zástupce Technologické agentury ČR. Vyhlášení prvních veřejných soutěží je naplánované na konec letošního roku. Hlavní výhodami programu jsou efektivita, pružnost a variabilita, načasování a propojení s unijními programy. Program je navržen s dobou trvání 8 let a koncipován tak, aby umožnil moderní podporu aplikovaného výzkumu a inovací.


Celoživotní vzdělávání

 • Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky MU, Teiresiás, nabízí i v podzimním semestru 2022 v rámci celoživotního vzdělávání kurzy českého znakového jazyka pro zaměstnance MU. Výuka probíhá ve Středisku Teiresiás na Komenského nám. 2. Podrobnosti v ISu.

Fakulta Informatiky - FI MUNI

 • 7. září 2022 - od 8:30 - Open space konference o e-learningu IS MU - Masarykova univerzita vás zve na 12. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, která se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity. Tématem konference je sdílení zkušeností s obnovením prezenční výuky po náročném období distanční výuky v důsledku pandemie covidu-19. Zprostředkujeme Vám dobrou praxi využití online nástrojů pro podporu aktivizace studentů přímo na hodinách a zkušenosti s praktickým řešením hybridní výuky.
  • Účast na konferenci je pro vyučující a doktorské studenty MU zdarma.

Fakulta sportních studií - FSpS MUNI

 • FSpS nabízí pravidelná komerční cvičení pro zaměstnance, studenty MU a širokou veřejnost - podívejte se na nabídku zde.

Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR - ÚPT AV ČR

 • 17. - 21. října 2022 - Podzimní škola elektronové mikroskopie 2022 - Kurz je určený především pro postgraduální studenty a mladé vědecké pracovníky působící v oboru elektronové mikroskopie nebo využívající elektronový mikroskop při své práci.
  • registrace od 1. září 2022

Kariérní centrum - KC MUNI

 • 3. října 2022 - 15:00 - 17:00 - Jak na: Plánování semestru - Naučíme vás, jak si rozložit práci a učení v průběhu semestru, jak si vytvořit efektivní systém učení a organizovat vhodné učební materiály.
 • 11. října 2022 - 16:00 - 17:30 - Jak na: Curriculum vitae I. - Naučíte se, jak vytvořit zajímavý, originální, a hlavně relevantní životopis. Dozvíte se nejčastější chyby při psaní životopisu, na co se zaměřit a čemu se vyhnout.
 • 19. října 2022 - 15:00 - 17:30 - Jak na: Řízení kariéry - Jak zjistit, co umím a co ve své kariéře chci? Jak hledat pracovní příležitosti? A jak se rozhodnout, kterým směrem se ve své kariéře vydat?


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info