Nano Core Facility

Velká část našeho vybavení je součástí Sdílené laboratoře CEITEC Nano, infrastruktury s 2000 m2 čistých prostor a více jak 70 špičkovými přístroji. Díky této spolupráci můžeme naše výsledky doplňovat o další metody analýzy a věnovat se také růstu vlastních vzorků, zejména technikou pulzní laserové depozice (PLD) a depozice molekulárními svazky (molecular beam epitaxy, MBE), které jsou součástí UHV klastru.