Optické vlastnosti pevných látek

Výzkumná skupina Ústavu fyziky kondenzovaných látek
TERS

Naše výzkumná skupina zkoumá vlastnosti pevných látek řadou optických metod.

Výzkumná témata

Elektronové a magnetické vlastnosti materiálů s fázovými přechody

Zabýváme se základním výzkumem materiálů oxidů přechodových kovů se silně korelovanými elektrony, které vykazují různé fázové přechody, jako např. feromagnetismus, antiferomagnetismus, vysokoteplotní supravodivost a přechod kov-izolátor. Změny elipsometrických spekter v okolí fázových přechodů poskytují důležité informace o mikroskopických mechanismech těchto jevů. Využíváme experimentálního zařízení CEITEC NANO, jak pro charakterizaci materiálů (elipsometrie, magnetometrie), tak pro jejich depozici (pulsní laserová depozice).

Kvantové tečky

Vázané stavy elektronů a děr vyskytující se v kvantových tečkách (quantum dots, QDs) mohou představovat zdroje fotonů pro telekomunikační účely, další aplikace se nabízejí v kvantových informačních technologiích. Studujeme vlastnosti světla emitovaného kvantovými tečkami a od roku 2017 se podílíme na vývoji pamětí na nich založených.

Organické polovodiče a molekulární magnety

Zabýváme se přípravou a strukturní analýzou tenkých vrstev organických polovodičů a jednomolekulárních magnetů.

Plasmonicky (povrchově) zesílený Ramanův rozptyl

Pomocí přesně naladěných nanočástic je možné zesílit Ramanský signál z vybraných molekul o několik řádů. Speciálně vytvořené hroty pro rastrovací mikroskopii (SPM) umožňují identifikovat jednotlivé molekuly s nanometrovým rozlišením.

Techniky

  • Spektroskopické: spektrofotometrie (reflexní, transmisní), elipsometrie (TIRE, nízké teploty, infračervená, VIS-UV), Ramanský rozptyl (SERS), fotoluminiscence, rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS)
  • Strukturní: AFM, rentgenový rozptyl (difrakce, reflexe), SIMS (spektroskopie sekundárních iontů), transmisní elektronová mikroskopie (TEM)
  • Magnetické: magnetometrie, magnetotransport
  • Příprava vzorků: pulsní laserová depozice (PLD)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info