Ceny prorektorky MU za excelentní výsledky v doktorském studiu

Ceny za excelentní výsledky v doktorském studiu udělovala 8. prosince 2022 prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., prorektorka pro výzkum a doktorské studium. Celkem ocenila 33 absolventů Masarykovy univerzity a jejich školitele. Za celou fyziku byly oceněny dvě absolventky Ústavy fyzikální elektroniky: Mgr. Marta Šlapanská, Ph.D. a Mgr. Katarína Bernátová, Ph.D. Obě absolventy patřily do výzkumné skupiny Depozice tenkých vrstev a nanostruktur.

13. 12. 2022 Tereza Schmidtová

Bez popisku

Cenu za excelentní výsledky v doktorském studiu získali absolventi, kteří úspěšně ukončili doktorské studium ve standardní době 4 let prodloužené maximálně o jeden rok a současně dosáhli kvalitních výsledků svého výzkumu. Kvalita výzkumu se odráží nejen v disertační práci ale i v publikovaných článcích ve vědeckých časopisech úrovně Q1. Co znamenají jednotlivé Q indexy publikací najdete například zde.

S cenou je spojená i finanční odměna pro absolventa i jeho školitele. Prorektorka chce udílením těchto cen motivovat současné doktorské studenty, aby dokončili své studium ve standardní době a s těmi nejlepšími výsledky. Více o letošním předávání cen a všechny oceněné najdete zde.

Za celou fyziku na Přírodovědecké fakultě byly za akademický rok 2021/2022 oceněny dvě absolventky doktorského studijního programu Fyzika plazmatu na Ústavu fyzikální elektroniky. Obě absolventky byly z výzkumné skupiny Depozice tenkých vrstev a nanostruktur.

Oceněna byla Mgr. Katarína Bernátová, Ph.D. a její školitel prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D. Téma disertační práce dr. Bernátové bylo „Studium koncentrací rozprášených častíc v nereaktivním a reaktivním HIPIMS procesu.“ Oceněna byla Mgr. Marta Šlapanská, Ph.D. a její školitel Mgr. Jaroslav Hnilica, Ph.D. Tématem disertační práce dr. Šlapanské byla „Diagnostika HiPIMS procesu za přítomnosti a absence pohybujících se ionizačních center“. Obě dvě práce se týkaly diagnostiky HiPIMS magnetronového naprašování tenkých vrstev, která je nezbytná pro optimalizaci různých depozičních procesů.

Ceny za akademický rok 2020/2021 se udělovaly poprvé. Loni cenu obdržel z Ústavu fyzikální elektroniky Mgr. Petr Bílek, PhD. a jeho školitel Mgr. Zdeněk Bonaventura, Ph.D. Více zde.

Zleva: dr. Jaroslav Hnilica, prof. Šárka Pospíšilová, dr. Marta Šlapanská. Autor fotografie: Martin Indruch


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info