Nové předměty ve školním roce 2023/24

Podívejte se, které nové předměty jsou vypsány pro následující školní rok. Nové předměty vznikají jako reakce na trendy ve výzkumu i potřeby samotných studentů pro jejich budoucí uplatnění.

31. 7. 2023 Tereza Schmidtová

Bez popisku

Novinkami v podzimním semestru jsou předměty: F7670 Žákovské pokusy a F7200 Moderní fyzika a její aplikace. Předměty garantuje Ústav fyzikální elektroniky sekce Didaktika fyziky. Předměty jsou vypsány pro libovolné obory.

Předmět F7670 Žákovské pokusy vás seznámí s možnostmi přípravy a realizace pokusů pro žáky základních a středních škol s jednoduchými nebo improvizovanými pomůckami. Jde o praktický předmět obzvlášť přínosný pro studenty oboru učitelství.

Předmět F7200 Moderní fyzika a její aplikace si klade za cíl představit témata, která řeší současná fyzika. Nejen budoucí učitelé se mohou naučit jak jednoduchou a srozumitelnou formou vysvětlit teoretická i experimentální témata na pomezí vědy a technologie. Mezi přednášenými tématy jsou například kosmologie, obecná teorie relativity, kvantová provázanost a teleportace, jaderná fúze, nanotechnologie nebo ionizující záření v lékařství.

Mezi novinkami z jarního semestru 2023 zůstávají předměty: F8131 Pokročilé disperzní modely v optice tenkých vrstev II a F7062 Základy simulací v COMSOL Multiphysics. Předměty garantuje Ústav fyzikální elektroniky.

Předmět F8131 Pokročilé disperzní modely v optice tenkých vrstev II dr. Daniela Franty je vypisován pouze jednou za dva roky a přímo navazuje na předmět F8130 Pokročilé disperzní modely v optice tenkých vrstev I, který bude vypsán v jarním semestru 2024. Předmět je možné zapsat kdykoliv během studia. Předpokladem pro zápis předmětu je absolvování základního kurzu klasické a kvantové mechaniky spolu se základy fyziky pevných látek. Studenti se seznámí s moderními disperzními modely, které jsou rozvíjené na Ústavu fyzikální elektroniky ve výzkumné skupině Optika tenkých vrstev a povrchů pevných látek. Předmět přináší ucelený náhled do moderní teorie kondenzovaných látek s optickými metodami jako je elipsometrie a spektrofotometrie.

Předmět F7062 Základy simulací v COMSOL Multiphysics je společný předmět Prof. Davida Trunce a Dr. Adama Obrusníka (výzkumná skupina Aplikované plazmochemieDiagnostiky a modelování plazmatu). Zajímá vás, jak vytvořit síť, zadat rovnice a začít simulovat například proudění tekutin, přestup tepla nebo elektromagnetické pole? Program COMSOL Multiphysics je dobrým nástrojem pro řešení výše zmíněných problémů i mnohých dalších fyzikálních nejen z oblasti fyziky plazmatu. Předmět se zapisuje v jarním semestru 2024. Předpokladem k zápisu jsou základní znalosti fyziky.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info