Optika tenkých vrstev a povrchů pevných látek

Výzkumná skupina Ústavu fyzikální elektroniky

Popis skupiny

Naše výzkumná skupina Optika tenkých vrstev a povrchů pevných látek je součástí centra CEPLANT na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Zabýváme se optickými vlastnostmi systémů tenkých vrstev a povrchů pevných látek spolu s optickou charakterizací těchto systémů. Jedná se například o vrstvy připravené plazmochemickými metodami, pomocí magnetronového naprašování nebo pomocí vakuového napařování. Pracujme na formulacích nových disperzních a strukturních modelů, které jsou pak používány při optické charakterizaci. Strukturní modely obsahují defekty jako například náhodná drsnost rozhraní, nehomogenita vrstev, tloušťková neuniformita, přechodové mezivrstvy a další. Optická laboratoř je vybavena spektrofotometry a elipsometry pokrývající širokou spektrální oblast od vzdálené infračervené oblasti až po vakuovou ultrafialovou oblast.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info