Ústav fyziky a technologií plazmatu

Struktura a kontakty
Kontakty
Adresa / Sídlo

Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Ústav fyziky a technologií plazmatu
Kotlářská 267/2
602 00 Brno

IČO 00216224

Ředitel ústavu

prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.

+420 549 49 1446
vasina(zavináč)physics.muni.cz

Tajemník

Mgr. Bohumila Tesaříková

+420 549 49 7856
tesarikova(zavináč)physics.muni.cz

Sekretariát

Anežka Winklerová

+420 549 49 1435
winklerova(zavináč)sci.muni.cz

Načítám mapu…

Struktura a lidé
Vedení ústavu

Bez popisku

prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.

ředitel ústavu

Bez popisku

doc. Mgr. Dušan Kováčik, PhD.

zástupce ředitele ústavu

Bez popisku

doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.​

zástupce ředitele pro věci pedagogické

Bez popisku

Mgr. Bohumila Tesaříková

tajemnice ústavu

Rada ústavu

Bez popisku

prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.
 • ředitel Ústavu fyziky a technologií plazmatu
 • vedoucí výzkumné skupiny Depozice tenkých vrstev a nanostruktur

Bez popisku

doc. Mgr. Dušan Kováčik, Ph.D.
 • zástupce ředitele ÚFTP
 • vedoucí výzkumné skupiny Plazmové nanotechnologie a bioaplikace

Bez popisku

doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
 • zástupce ředitele ÚFTP pro věci pedagogické

Bez popisku

prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
 • ředitel R&D centra CEPLANT

Bez popisku

doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
 • proděkan pro učitelské programy
 • vedoucí skupiny Didaktika fyziky

Bez popisku

prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.
 • vedoucí výzkumné skupiny Optika tenkých vrstev a povrchů pevných látek

Bez popisku

prof. RNDr. David Trunec, CSc.
 • vedoucí výzkumné skupiny Aplikované plazmochemie

Bez popisku

prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
 • předseda Akademického senátu Přírodovědecké fakulty MU

Bez popisku

doc. Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D.
 • vedoucí výzkumné skupiny Diagnostika a modelování plazmatu

Bez popisku

Mgr. Bohumila Tesaříková
 • tajemnice ústavu

Zápisy ze zasedání Rady ústavu

Zaměstnanci
Vědecké týmy
Plazmové nanotechnologie a bioaplikace

Bez popisku

doc. Mgr. Dušan Kováčik, PhD.
vedoucí výzkumné skupiny

Výzkumná skupina – Plazmové nanotechnologie a bioaplikace

Bez popisku

prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.

Bez popisku

doc. RNDr. Tomáš Homola, PhD.

Bez popisku

doc. Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D.

Bez popisku

RNDr. Richard Krumpolec, PhD.

Bez popisku

RNDr. Zlata Kelar Tučeková, PhD.

Bez popisku

Mgr. Dana Skácelová, Ph.D.

Bez popisku

Mgr. Vlasta Štěpánová, Ph.D.

Bez popisku

Mgr. Jakub Kelar, Ph.D.

Bez popisku

Mgr. Michal Pazderka, Ph.D.

Bez popisku

Mgr. Petra Šrámková, PhD.

Bez popisku

Mgr. Oleksandr Galmiz, Ph.D.

Bez popisku

Olha Ksenzova, M.Sc.

Bez popisku

Mgr. Slavomír Sihelník
Depozice tenkých vrstev a nanostruktur

Bez popisku

prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.
vedoucí výzkumné skupiny a ředitel ústavu

Výzkumná skupina – Depozice tenkých vrstev a nanostruktur

Bez popisku

doc. RNDr. Vilma Buršíková, Ph.D.

Komplexní analýza mechanických vlastností tenkých vrstev

Bez popisku

doc. Mgr. Pavel Souček, Ph.D.

Výzkum a vývoj nových typů materiálů, depoziční procesy přípravy tenkých vrstev, analýzy a charaktrizace vrstev

Bez popisku

doc. Mgr. Jaroslav Hnilica, Ph.D.

Prostorově a časově rozlišená diagnostika plazmatu, studium nestabilit v plazmatu, HiPIMS

Bez popisku

Mgr. Ondřej Jašek, Ph.D.

Příprava a analýza nanočastic a nanostruktur, diagnostika mikrovlnných výbojů

Bez popisku

Mgr. Peter Klein, Ph.D.

Diagnostika HiPIMS plazmatu pomocí optické emisní spektroskopie, rychlé kamery a sond

Bez popisku

Mgr. Matej Fekete, Ph.D.

Výzkum a vývoj nových typů materiálů, diagnostika depozičního procesu

Bez popisku

Mgr. Stanislava Debnárová, Ph.D.

Dlouhodobý pobyt na Université de Mons, Belgie

Bez popisku

Richard Gaetan Paul Drevet, Ph.D.

Příprava a analýza keramických povlaků

Bez popisku

Ing. Jaroslav Ženíšek, Ph.D.

Ab-initio výpočty struktury a vlastností povlaků, příprava a analýza povlaků ve formě kovových skel

Bez popisku

Mgr. Pavel Ondračka, Ph.D.

Ab-initio výpočty struktury a vlastností povlaků na trojprvkové bázi WBC

Bez popisku

Mgr. Tereza Schmidtová, Ph.D.

Příprava a analýza povlaků ve formě kovových skel

Bez popisku

Mgr. Štěpánka Kelarová, Ph.D.

Rodičovská dovolená

Bez popisku

Mgr. Roman Přibyl

Vývoj a příprava multifunkčních tenkých vrstev pomocí metody PECVD

Bez popisku

Sahand Behrangi, M.Sc.

Průmyslová příprava a charakterizace ternárních nitridových vrstev

Diagnostika a modelování plazmatu

Bez popisku

doc. Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D.
vedoucí výzkumné skupiny

Výzkumná skupina – Diagnostika a modelování plazmatu

Bez popisku

prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.

Bez popisku

doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

Bez popisku

doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D.

Bez popisku

Mgr. Zdeněk Bonaventura, Ph.D.

Bez popisku

Nima Bolouki, PhD.

Bez popisku

Mgr. Lucia Kuthanová, Ph.D.

Bez popisku

Mgr. Martina Mrkvičková, Ph.D.

Bez popisku

Mgr. Adam Obrusník, Ph.D.

Bez popisku

Ing. David Prokop
Didaktika fyziky

Bez popisku

doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. 
vedoucí skupiny a proděkan pro učitelské programy na PřF

Výzkumná skupina – Didaktika fyziky

Bez popisku

doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D.

Bez popisku

Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D.

Bez popisku

RNDr. Pavel Konečný, CSc.

Bez popisku

Mgr. Martina Mrkvičková, Ph.D.

Bez popisku

RNDr. Luboš Poláček
Optika tenkých vrstev a povrchů pevných látek

Bez popisku

prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.
vedoucí výzkumné skupiny

Výzkumná skupina – Optika tenkých vrstev a povrchů pevných látek

Bez popisku

Mgr. Jiří Vohánka, Ph.D.

Bez popisku

Mgr. Daniel Franta, Ph.D.

Bez popisku

Mgr. Jan Dvořák, Ph.D.

Bez popisku

Ing. Pavel Franta
Aplikovaná plazmochemie

Bez popisku

prof. RNDr. David Trunec, CSc. 
vedoucí výzkumné skupiny

Výzkumná skupina – Aplikovaná plazmochemie

Bez popisku

doc. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D.

Bez popisku

Mgr. Jan Čech, Ph.D.

Bez popisku

Mgr. Barbora Pijáková, Ph.D.

Bez popisku

Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D.
Bez zařazení

Bez popisku

RNDr. Monika Stupavská, PhD.​
výzkumnice, specializace na analýzy XPS, SIMS, MALDI

Administrativa

Bez popisku

Mgr. Bohumila Tesaříková

tajemnice ústavu

​549 49 7856
tesarikova(zavináč)physics.muni.cz

 • řízení administrativy, ekonomika a provoz ústavu
 • personalistika, investice, smlouvy, smluvní výzkum
 • BOZP, GDPR, koordinace propagačních aktivit

Bez popisku

Mgr. Ing. Pavlína Slavíková

koordinátorka projektů

549 49 3404
pslavikova(zavináč)sci.muni.cz

 • příprava, realizace a kontrola projektů
 • monitorovací a závěrečné zprávy
 • příprava dohod o práci a změny v nastavení úvazků

Bez popisku

Ing. Mgr. Eliška Baková

ekonomka projektů

549 49 3119
bakova(zavináč)sci.muni.cz

 • ekonomické a administrativní činnosti spojené s projekty
 • objednávky, investice, faktury, smlouvy
 • kontrola hospodaření, zprávy

Bez popisku

Anežka Winklerová

sekretářka

549 49 1435
winklerova(zavináč)sci.muni.cz

 • ekonomika ústavních zakázek
 • evidence pošty, evidence docházky, e-Neschopenky
 • správa sociálních sítí, vjezd do areálu PřF

Bez popisku

Mgr. Tereza Schmidtová, Ph.D.

propagace a PR

549 49 2589
tschmidtova(zavináč)sci.muni.cz

 • tvorba a správa webových stránek
 • tvorba propagačních příspěvků
 • ostatní činnosti a aktivity PR

Bez popisku

Pavel Kunovský

administrativní pracovník

549 49 3879
p.kunovsky(zavináč)mail.muni.cz

 • evidence, inventarizace a likvidace majetku
 • žádanky na TPO, správa klíčů a učeben
 • správa tlakových lahví a technická podpora
Technická podpora

Bez popisku

Jaromír Hašana

technik

Bez popisku

RNDr. Luboš Poláček

technik – Didaktika fyziky

Bez popisku

Jana Kyprová, DiS.

uklízečka

Bez popisku

Petr Saul

technik

Bez popisku

Ing. Pavel Franta

technik – Optika tenkých vrstev a povrchů pevných látek

Bez popisku

Tomáš Saul

technik

Bez popisku

Stanislava Bětíková

uklízečka

Bez popisku

Lumír Vojta

technik

Bez popisku

Jana Klingová

uklízečka

Doktorští studenti

Bez popisku

Sahand Behrangi, M.Sc.

Depozice tenkých vrstev a nanostruktur

Bez popisku

Mgr. Radoslav Brunovský

Diagnostika a modelování plazmatu

Bez popisku

Jianyu Feng

Plazmové nanotechnologie a bioaplikace

Bez popisku

Mgr. Zbyněk Fišer

Didaktika fyziky

Bez popisku

Ing. Jiří Fujera

Plazmové nanotechnologie a bioaplikace

Bez popisku

Pedram Ghourchi Beigi

Plazmové nanotechnologie a bioaplikace

Bez popisku

Mgr. Radek Horňák

Aplikovaná plazmochemie

Bez popisku

Mgr. Martina Ilčíková

Aplikovaná plazmochemie

Bez popisku

Ali Jamaati Kenari

Plazmové nanotechnologie a bioaplikace

Bez popisku

Waseem Khan

Diagnostika a modelování plazmatu

Bez popisku

Mgr. Tomáš Medek

Diagnostika a modelování plazmatu

Bez popisku

Mgr. Kryštof Mrózek

Diagnostika a modelování plazmatu

Bez popisku

Mgr. Martin Ondryáš

Depozice tenkých vrstev a nanostruktur

Bez popisku

Ing. David Prokop

Diagnostika a modelování plazmatu

Bez popisku

Mgr. Roman Přibyl

Depozice tenkých vrstev a nanostruktur

Bez popisku

Mgr. Tomáš Rada

Depozice tenkých vrstev a nanostruktur

Bez popisku

Mgr. Slavomír Sihelník

Plazmové nanotechnologie a bioaplikace

Bez popisku

Mgr. Jan Skácel

Diagnostika a modelování plazmatu

Bez popisku

Mgr. Petr Skopal

Diagnostika a modelování plazmatu

Bez popisku

Mgr. Kristína Tomanková

Diagnostika a modelování plazmatu

Bez popisku

Mgr. Ján Tungli

Diagnostika a modelování plazmatu

Bez popisku

Mgr. Martin Učík

Depozice tenkých vrstev a nanostruktur

Bez popisku

Mgr. Richard Václavik

Depozice tenkých vrstev a nanostruktur

Bez popisku

Mgr. Lukáš Vrána

Depozice tenkých vrstev a nanostruktur

Bez popisku

Leila Zahedi

Plazmové bioaplikace a nanotechnologie

Bez popisku

Mgr. František Zažímal

Plazmové nanotechnologie a bioaplikace

Bez popisku

Mgr. František Zelenák

Plazmové nanotechnologie a bioaplikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info