Ústav fyziky a technologií plazmatu

Zahraniční stáže

Proč zahraniční stáž?

  • Rozšíříš své vědomosti
  • Získáš nové životní zkušenosti
  • Navážeš profesionální kontakty
  • Zlepšíš si jazykové dovednosti
  • Získáš nezávislost a samostatnost
  • Navážeš nová přátelství na celý život


„Naši studenti nejčastěji vyjíždějí na praktické stáže. Ty nejsou vázané na ústavní bilaterální smlouvy. Studenti si tak v zahraničí nemusejí zapisovat a studovat jednotlivé předměty. Naopak se mohou plně věnovat práci v laboratoři.“

Bez popisku

Mgr. Zdeněk Bonaventura, Ph.D.
koordinátor zahraniční mobility na ÚFTP
zbona(zavináč)physics.muni.cz


Přehledné informace o možnostech studia fyziky v zahraničí a důležité odkazy najdeš v sekci pro studenty na hlavní stránce physics.muni.cz – zde. Prohlédni si aktuální nabídku partnerských organizací ÚFTP, kam můžeš jednoduše vycestovat na Erasmus+. Neváhej a přihlas se! Níže si pak přečti o zkušenostech starších studentů, kteří během svého studia do zahraničí vycestovali.

Aktuálně vyhlášené výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ na období podzim 2024, jaro 2025, první cyklus

Na stránkách czs.muni.cz najdeš veškeré potřebné informace o programu Erasmus+. Podmínky účasti najdeš zde. Jedním z kriterií hodnocení přihlášek studentů je i studijní průměr. Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ podávají studenti elektronicky od 30. 1. 2024 do 23. 2. 2024 prostřednictvím systému ISOIS. Blíží se taky deadline pro přihlášky na praktické stáže - I. výzva do 31. ledna 2024. Odkaz na samotnou přihlášku přikládáme zde.

Bez popisku

Bez popisku

V rámci Erasmu jsem strávil 3 měsíce na stáži von Karman Institute for  Fluid Dynamics v Belgii. Na institutu mají tzv. drag-on chamber, tj. zařízení, které simuluje prostředí nízké oběžné dráhy Země. Věnoval jsem se návrhu zařízení schopného měřit velice malé síly, které vyvíjejí proudy ionizovaných částic. Celý výzkum směřuje k využití zbytkové atmosféry na nízké oběžné dráze jako paliva pro satelity. Pracoval jsem od nuly a měl vybrat vhodnou podobu měřidla a zkusit vytvořit prototyp. Podařilo se mi to a získal jsem i vysokou citlivost na předpokládanou sílu urychleného svazku částic. Moje stáž rozhodně otestovala moji samostatnost, měl jsem kompletní svobodu a musel se orientovat v nové kultuře, což mě hodně bavilo.​

Bc. Pavel Kosík (Belgie 2023)
absolvent 2021 – Nanotechnologie
student – Fyzika plazmatu a nanotechnologií

Bez popisku

„Vďaka môjmu vedúcemu Jakubovi Kelarovi sa mi naskytla príležitosť vycestovať na rok do Kanady, kontrétne do Quebec City na výskumnú stáž v rámci projektu na vývoj novej generácie organických solárnych článkov (OPV). Keďže enviromentálne témy mi boli vždy blízke a chcela som si vyskúšať prácu v novom prostredí, nastúpila som na Centre de recherche CHU de Quebec, Université Laval. Mojou úlohou v projekte je plazmová modifikácia rozhraní medzi jednotivými aktívnymi vrstvami v čláku a ich následná charakterizácia. Vďaka tomu som sa tu mohla nie len zlepšiť v analýzach, ktoré som ovládala doteraz, ale vyskúšať si aj mnoho nových. Momentálne napríklad vďaka spolupráci s Centre d’optique, photonique et lasers (COPL) a Center for Research on Advanced Materials (CERMA) vyvíjame aparatúru na optickú charakterizáciu OPV po plazmovej úprave.“

Bc. Lucia Švandová (Kanada 2023/2024)
absolventka – Fyzika – nanotechnologie
studetka – Fyzika plazmatu a nanotechnologií

Bez popisku

„V roku 2023 som šla na stáž do Francúzskeho Poitiers a to vďaka môjmu školiteľovi doc. Hoderovi. Na Inštitúte PPrime, som sa venovala interakcii dielektrickej kvapaliny s netermálnou plazmou. Zaujímala nás zmena povrchu kvapky v dôsledku toku iónov z kladného koronového výboja. Vďaka tejto príležitosti som sa zoznámila s novými diagnostickými metódami a rozšírila si odborné znalosti. Vďaka stáži som sa zlepšila v angličtine, spoznala nových ľudí z oboru a zažila jedinečnú atmosféru Francúzska. Získala som i viac sebadôvery a samostatnosti pri práci v laboratóriu.“

Bc. Alica Takáčová (Francie 2023)
absolventka 2022 – Fyzika
studentka – Fyzika plazmatu a nanotechnologií

Bez popisku

„V rámci Erasmu jsem strávil 5 měsíců na stáži v Lisabonu. Že pojedu na Erasmus jsem se rozhodl v prvním roce magisterského studia. Můj vedoucí mi nabídl stáž u jeho znamého na Lisabonské technické universitě. Tam jsem se zabýval řešením Boltzmannovy kinetické rovnice metodou Monte Carlo. Přestože toto téma přímo nesouvisí s mojí bakalářskou ani diplomovou prací, tato stáž i celý pobyt byly velmi obohacující v profesním i osobním rozvoji.“

Mgr. Kryštof Mrózek (Portugalsko 2022)
absolvent 2022 – ​Fyzika plazmatu a nanotechnologií
Ph.D. student – Fyzika plazmatu

Bez popisku

„V rámci mé Erasmus+ stáže jsem působil na University of Eastern Finland na Ústavu environmentálních a biologických věd. Navázal jsem na výzkum v rámci mé dizertační práce, která se zaměřuje na přípravu, studium, plazmové úpravy a aplikace nanomateriálů pro dezinfekci vody od různých anorganických či organických polutantů, léčiv nebo bakterií. Pro stáž ve Finsku jsem se rozhodl, protože mi umožňuje zkombinovat poznatky z různých oblastí biologie, chemie, environmentálních věd a fyziky a výrazně tak rozšířit výsledky mé práce. Finsko je navíc malebná země "tisíců jezer" vybízející k turistice a poznávání odlišné společenské kultury.“

Mgr. František Zažímal (Finsko 2022)
absolvent 2021 – Fyzika plazmatu a nanotechnologií
Ph.D. student – Fyzika plazmatu

Bez popisku

„Na pracovní stáž jsem vyjel na von Karman Institute for Fluid Dynamics do Rhode-Saint-Genèse (asi 10 km jižně od Bruselu). Během stáže jsem pracoval s vědeckou skupinou Rarefied & Plasma flows na fakultě Aeronautics and Aerospace. Konkrétně jsem se podílel na studiu a vývoji numerického modelu popisující dynamiku stěnové vrstvy plazmatu na povrchu hypersonických raketoplánů a letounů. Hlavním cílem projektu je vyvinutí nového termálního štítu pro hypersonické lety v atmosféře. Vyjel jsem díky doporučení mého vedoucího dr. Bonaventury kvůli mému obrovskému zájmu o fluidní dynamiku a aeronautiku. Stáž mi umožnila i další akademické možnosti, např. budoucí studium na VKI, a také možnost v budoucnu navštívit vesmírné společnosti jako NASA a ESA.“

Mgr. Jan Skácel (Belgie v roce 2022)
absolvent 2022 – ​Fyzika plazmatu a nanotechnologií
Ph.D. student – Fyzika plazmatu

Bez popisku

„Vycestoval jsem na praktickou stáž do výzkumného institutu Innovent v německé Jeně. Na několikaměsíční stáži jsem se věnoval výzkumu čištění a aktivace povrchu skla pomocí atmosférického plazmatu generovaného různými zdroji. Při svém výzkumu používám flexibilní sklo, na které nanáším vodivý polymer. Takto upravený materiál se dále používá při výrobě flexibilní elektroniky.“

Mgr. Slavomír Sihelník (Německo 2022)
Ph.D. student – Fyzika plazmatu

Bez popisku

Pracovnú Erasmus+ stáž som strávila v Nemecku na RWTH Aachen v skupine Materials Chemistry. Moja dizertačná práca sa zaoberala prípravou a analýzou ochranných tenkých (Nb/W)BC vrstiev pripravených pomocou magnetronového naprašovania a počas stáže som analyzovala ich tepelnú stabilitu. Miesto stáže som si vybrala hlavne preto, že práve skupina prof. Schneidera teoreticky predpovedala zaujímavé vlastnosti mnou skúmaných (Nb/W)BC vrstiev a ich potenciálne uplatnenie v priemysle. Aachen (česky Cáchy) je krásne mesto s bohatou históriou, nachádza sa tu napr. jedna z najstarších katedrál v Európe – Aachener Dom, ktorú dal postaviť a kde bol pochovaný Karol Veľký a ktorá sa po jeho smrti stala korunovačným miestom nemeckých kráľov.

Mgr. Stanislava Debnárová, Ph.D. (Německo 2020)
absolvent 2022 – ​Fyzika plazmatu

Bez popisku

„Během studia jsem měl možnost cestovat a spolupracovat s lidmi z prestižních mezinárodních institucí v Evropě a USA. Vyjel jsem už na magisterském studiu přes Erasmus do německé Bochumi, kde jsem si rozšířil obzory v diagnostice a experimentální charakterizaci plazmatu Na doktorském studiu jsem vycestoval do holandského Eindhovenu, britského Yorku a v rámci USA do Kalifornie, Colorada nebo Illinois. Na těchto místech jsem navštěvoval mezinárodní konference a pracoviště kolegů, se kterými jsme tehdy spolupracovali na výzkumu a publikovali. Cestování považuji dodnes za zásadní součást práce ve výzkumu a vývoji – jsem totiž přesvědčen, že jako vědkyně a vědci bychom měli pravidelně vykukovat ze svého "rybníčku" a mít neustálý přehled o tom, kam se ubírá náš obor v jiných částech světa.“

Mgr. Adam Obrusník, Ph.D.
(Německo 2013, Holandsko 2014/2015, Velká Británie 2016, USA několikrát 2014-2018)
absolvent 2018 – ​Fyzika plazmatu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info