Ústav fyziky a technologií plazmatu

O nás

Ústav fyziky a technologií plazmatu (ÚFTP) je moderní pracoviště známé ve vědecké komunitě v mnoha dílčích oborech. Věnujeme se základnímu a aplikovanému výzkumu a pedagogické činnosti. Pracoviště vzniklo na konci 50. let 20. století. Svojí činností navazujeme na dlouholetou tradici výzkumu vakuové fyziky, elektroniky, fyziky plazmatu a vývoji nových plazmových technologií. V průběhu let se směr výzkumu měnil od důrazu na fyziku vakua a elektroniku po fyziku plazmatu a nanotechnologie. Jedním z nejvýznamnějších milníků formujících ÚFTP bylo založení centra CEPLANT v roce 2010.


6

výzkumných skupin

20

laboratoří

30

Ph.D. studentů

168

publikací za poslední tři roky

Uplatnění

Náš výzkum se soustředí na praktické uplatnění nově vyvinutých technologií a postupů. Absolventi snadno nachází práci po ukončení studia.

Kvalitní vybavení

Vědcům a studentům jsou k dispozici moderní a kvalitní přístroje jak pro komplexní diagnostiku, tak i přípravu různých materiálů.

Studenti ve výzkumu

Aktivně podporujeme zapojování studentů do výzkumu od samého počátku studia. Garantujeme specializovaný bakalářský obor Fyzika – nanotechnologie.

Špičková věda

Ročně publikujeme okolo šedesáti odborných článků. Významné jsou praktické výsledky pro průmysl i mezinárodní spolupráce.


Bez popisku

Ústav fyziky a technologií plazmatu navazuje na historii Katedry fyzikální elektroniky a vakuové fyziky, která vznikla na konci 50. let. 20. století. Zpočátku se vědci věnovali základnímu výzkumu v oblasti vysokofrekvenčních výbojů v plynech. Ústav byl v prvním pracovištěm v Československu, na kterém se vědci začali systematicky věnovat povrchovým úpravám materiálů pomocí plazmatu.

 

Bez popisku

Prof. Jan Janča vedl katedru od roku 1994. Za jeho vedení proběhla rekonstrukce areálu na Kotlářské v letech 2003 - 2006, byly vybudovány nové laboratoře a zvýšil se počet zaměstnanců. Podařilo se mu získat financování dvou rozsáhlých výzkumných záměrů MŠMT zaměřených na výzkum, vývoj a aplikace neizotermního nízkoteplotního nerovnovážného plazmatu a jeho interakcí s látkou. V roce 2006 změnila katedra své jméno na Ústav fyzikální elektroniky, které se používalo až do září roku 2023.

Bez popisku

Nejzásadnější událostí v historii ústavu bylo získání projektu z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) prof. Mirko Černáka. Projekt CEPLANT jako Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy realizovaný v letech 2010-2014 poskytoval praktická řešení technologických problémů pro malé a střední podniky.

Bez popisku

Od roku 2019 vede ústav prof. Petr Vašina. Jeho zásluhou se na ústavu vyprofilovaly samostatné vědecké skupiny, vzrostl počet řešených projektů a zvýšil se počet zaměstnanců. V roce 2023 změnil Ústav fyzikální elektroniky svůj název na Ústav fyziky a technologií plazmatu, který lépe vystihuje realitu výzkumných činností.

 • konec 50. let

  Vznik Katedry fyzikální elektroniky a vakuové fyziky

 • 2006

  Ústav fyzikální elektroniky

 • 2010

  Založení centra CEPLANT

 • 2017

  CEPLANT v síti KET (Key Enabling Technologies)

 • 2018

  CEPLANT je velká výzkumná infrastruktura

 • 2023

  Ústav fyziky a technologií plazmatu


Bez popisku


Přečtěte si kompletní historii našeho ústavu v knize Dějiny psané přírodovědci. Kniha je almanachem dějin vědy naší fakulty. Každá kapitola vypráví příběh vývoje daného oboru. A protože za každým příběhem jsou vždy lidé, naleznete v ní také životopisné medailonky vybraných osobností.

Historii všech ústavů fyziky najdete na konci knihy. Kapitolu o Ústavu fyziky a technologií plazmatu najdete na straně 922 ještě pod starším názvem Ústav fyzikální elektroniky.

ELEKTRONICKÁ VERZE KNIHY

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info