Didaktika fyziky

skupina pro výuku Ústavu fyzikální elektroniky PřF MU

Aktuální akce

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.

Proběhlé akce