Přípravný kurz ke studiu F0010

Bez popisku

Kurz je určen pro studenty nastupující do prvního ročníku studia, kteří si nejsou jistí svými matematickými základy. Tedy například pro studenty, kteří měli na střední škole omezenou výuku matematiky nebo pro ty, kteří ke studiu nastupují po pracovní zkušenosti.

Oblasti probírané na kurzu

  • Základy logiky a matematické symboly
  • Polynomy a racionálně lomené funkce
  • Mocniny, odmocniny, absolutní hodnota
  • Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice
  • Exponenciála a logaritmus
  • Komplexní čísla
  • Geometrie
  • Posloupnosti a řady
  • Kombinatorika
  • Základy diferenciálního počtu

K posouzení, jestli kurz je nebo není pro vás, můžete využít následující testy: test1 a test2 (a jejich řešení výsledky1 a výsledky2). Pokud testy zvládnete bez obtíží, je zbytečné tento kurz absolvovat.

Pokud se rozhodnete kurzu zúčastnit, je třeba si jej včas zapsat v informačním systému. Dohledat jej můžete podle názvu "Přípravný kurz ke studiu" nebo podle kódu F0010.

Kurz probíhá týden před začátkem semestru v budově Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky. Budete mít tedy výhodu, že poznáte prostředí ústavu, své vyučující a spolužáky o týden dříve.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info