Rentgenová strukturní analýza

Výzkumná skupina na Ústavu fyziky kondenzovaných látek

Mgr. Ondřej Caha, Ph.D.

e‑mail:

Znalosti celé řady rtg metod. Jeho oblíbenou činností je výroba vlastních doplňků (nejen) k difraktometrům.

prof. RNDr. Václav Holý, CSc.

e‑mail:

Má největší zkušenosti a rozsáhlé znalosti v rentgenových metodách a ve fyzice pevných látek. Je editorem časopisu Journal of Applied Crystallography.

Mgr. Mojmír Meduňa, Ph.D.

e‑mail:

Znalost různých metod rtg rozptylu. V posledních letech se specializuje na difrakčními experimenty s malými (sub-mikrometrovými) svazky na synchrotronech, mapováním 3D reciprokého prostoru, rtg reflektometrií a defekty v polovodičích.

doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D.

e‑mail:

Zkušenosti v oblastech rtg reflektometrie, transmisních zobrazovacích metodách (radiografie, (mikro)CT, zobrazování fázového kontrastu), rtg difrakční zobrazování (rocking curve imaging, plošná difraktometrie) a simulace rtg optiky.

Mgr. Jiří Novák, Ph.D.

e‑mail:

Nejvíce se zabývá se maloúhlovým rozptylem a práškovou difrakcí. Věnuje se studiu struktury a vlastností organických polovodičů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info