Rentgenová strukturní analýza

Výzkumná skupina na Ústavu fyziky kondenzovaných látek
Bez popisku

Aktivity našeho výzkumu jsou zaměřeny na rengenovou analýzu krystalických i nekrystalických materiálů různými technikami rentgenového rozptylu a zobrazovacími metodami. Dříve naše laboratoře studovaly především monokrystaly, práškové vzorky a polovodičové materiály pomocí metod rtg difrakce a topografie. Později v 80. letech jsme rekonstruovali difraktometry pomocí soudobých 8bitových počítačů, čímž jsme získali jedny z prvních počítačově řízených difraktometrů na světě. Psaním vlastního vyhodnocovacího softwaru jsme získali mnoho zkušeností, jak přenést teorii do praxe. V současné době provozujeme jak námi vytvořené a optimalizované difraktometry, tak i nové moderní komerční difraktometry. Proto pro nás není problémem vyladit tyto difraktometry pro specifické účely, napsat vlastní programy pro simulaci a analýzu dat tak, abychom dosáhli co nejvíce informací o studovaných vzorcích.

Máme též dlouholetou zkušenost s měřením na synchrotronech metodami rentgenového rozptylu, rentgenové spektroskopie a zobrazovacími technikami. Experiment jsme již prováděli na většině evropských synchrotronů (ESRF, BESSY, Diamond, Elettra, Solaris, apod.).

Výzkumná témata

Máme dlouholeté zkušenosti s širokým spektrem rentgenových metod:

Tyto metody vyvíjíme a aplikujeme pro studium různých typů vzorků. Zde jsou některé příklady:

 

Novinky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info