Fyzikální soustředění studentů středních škol na Cikháji

Soustředění studentů středních škol je několikadenní akce pořádaná Ústavem fyzikální elektroniky v rekreačním středisku Masarykovy univerzity na Cikháji pod Žákovou horou.

25. soustředění: Fyzika, člověk a příroda

Letošní soustředění se bude věnovat fyzice jako vědě, která zkoumá neživou i živou přírodu. Fyzikálními zákony lze vysvětlit jak jevy v atmosféře (počasí, optické jevy jako je duha, vznik atmosférické elektřiny), tak i přírodní zákony týkající se přímo člověka (jaké extrémní tlaky je schopen vydržet, jakou dávku ionizujícího záření snese, na základě jakých principů vidí). Přednášky budou doplněny řadou experimentů. Součástí soustředění bude i dílna, kde budete mít možnost sami experimentovat a měřit. Odborný program bude doprovázet tradiční pestrá nabídka sportovních a společenských aktivit.

Kdy?

9. - 12. září 2019

Pro koho?

pro studenty i učitele středních škol

Soustředění pořádá Oddělení didaktiky fyziky Ústavu fyzikální elektroniky PřF MU

Místo konání

Penzion Cikháj, https://www.skm.muni.cz/cikhaj

Načítám mapu…

Uplynulé ročníky

Ročník Rok Téma Program  
25. 2019 Fyzika, člověk a příroda PDF  
24. 2018 100 let od narození Richarda Feynmana PDF  
23. 2017 Struktura látek: Od atomového jádra po kupy galaxií PDF  
22. 2016 Křemík PDF  
21. 2015 Fyzika a světlo PDF  
20. 2014 Voda a fyzika PDF  
19. 2013 Mili, mikro, nano ... PDF  
18. 2012 100 let od zkázy Titaniku PDF  
17. 2011 Fyzika a živá příroda PDF  
16. 2010 Fyzika nad atmosférou aneb Konec raketoplánu, konec jedné epochy PDF  
15. 2009 Fyzika v atmosféře PDF  
14. 2008 Fyzika a energetika PDF  
13. 2007 Fyzika v počítači PDF  
12. 2006 Fyzika a lidské tělo PDF  
11. 2005 Práce, které otřásly fyzikálním světem PDF  
10. 2004 Fyzika a literatura PDF  
9. 2003 Fyzika a sport PDF  
8. 2002 Fyzika na pomezí PDF  
7. 2001 Atom a jeho struktura PDF  
6. 2000 Fyzika a čas PDF  
5. 1999 Fyzika ve filmu, v novinách, ... ve škole a doopravdy PDF  
4. 1998 Fyzika a doprava PDF  
3. 1997 Fyzika kolem nás PDF  
2. 1996 Makro- a mikro- PDF  
1. 1995 Od mechaniky k relativitě a fyzice mikrosvěta PDF  

Fotoarchív jednotlivých ročníků