Tomáš Plšek


Jmenuji se Tomáš Plšek, jsem doktorským studentem astrofyziky na Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky na Masarykově Univerzitě v Brně a působím ve výzkumné skupině Astrofyziky vysokých energií vedenou prof. Norbert Wernerem. Ve své práci se věnuji zpětné vazbě aktivních galaktických jader (AGN feedback) v obřích eliptických galaxiích a specializuji se na studium rentgenových dutin v horkých atmosférách těchto galaxií. Zabývám se zejména obrazovou a spektrální analýzou rentgenových pozorování a využítím metod strojového účení v astronomii.


Vzdělání

od 09/2021 PhD Zkoumání fyziky horkých galaktických atmosfér, vedoucí: Norbert Werner
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
09/2019-06/2021 Mgr Vztah mezi Bondiho akrecí a energií jetů v obřích eliptických galaxiích, vedoucí: Norbert Werner
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
09/2016-06/2019 Bc Modelování temné hmoty v kupách galaxií, vedoucí: Filip Hroch
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Pracovní zkušenosti

od 03/2021 Výzkumník Vývoj metod strojového učení použitelných pro astrofyzkální problémy, analýza dat
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
10/2019-12/2020 Výzkumník Plazmová úprava materiálů, optická emisní spektroskopie, měření kontaktního úhlu a
povrchové energie materiálů, analýza dat
Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
05/2018-09/2018 Demonstrátor Astronomické pozorování a přednášky pro veřejnost
05/2017-09/2017 Hvězdárna Vyškov


Vědecké publikace


Připravované články

Discrepancy between mechanical jet power inferred from X-ray cavities and radio lobes for a sample of nearby early-type galaxies
T. Plšek, N. Werner, R. Grossová


Publikované články

CAvity DEtection Tool (CADET): Pipeline for automatic detection of X-ray cavities in atmospheres of early-type galaxies (arxiv)
T. Plšek, N. Werner, M. Topinka, A. Simionescu

The relation between accretion rate and jet power in early-type galaxies with thermally unstable hot atmospheres (arXiv)
T. Plšek, N. Werner, R. Grossová, M. Topinka, A. Simionescu, S.W. Allen, 2022, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 517, Issue 3

VLA Radio Study of a Sample of Nearby X-ray and Optically Bright Early-Type Galaxies (arXiv)
R. Grossová, N. Werner, F. Massaro, K. Lakhchaura, T. Plšek, K. Gabányi, K. Rajpurohit, R.E.A. Canning, P. Nulsen, E. O’Sullivan, S.W. Allen, and A. Fabian, 2021, The Astrophysical Journal Supplement Series, Volume 258, Number 2

Robust current peak detection method for dielectric barrier dischargesJournal of Physics D: Applied Physics. Bristol: IOP Publishing, 2021, vol. 54, No 9, pp. ISSN~0022-3727. doi:10.1088/1361-6463/abc916
Pazderka Michal, Přibyl Roman, Zemánek Miroslav, Kelar Jakub, Plšek Tomáš, Tučeková Zlata and Černák Mirko


Postery

Cavity Detection Tool (CADET)
T. Plšek, November 2022, Third Athena Scientific Conference 2022: Exploring the Hot and Energetic Universe

Relation between accretion rate and jet power in early-type galaxies
T. Plšek, N. Werner, R. Grossová, M. Topinka, A. Simionescu, S.W. Allen, November 2022, Third Athena Scientific Conference 2022: Exploring the Hot and Energetic Universe


Prezentace

Cavity Detection Tool (CADET)
T. Plšek, August 2022, 6th ICM Theory and Computation Workshop, CopenhagenCAvity DEtection Tool (CADET)CADET je Pythoní pipelina využívající strojové učení, která byla natrénována pro hledání a určování velikostí dutin (X-ray cavities) na snímcích blízkých eliptických galaxií pořízených rentgenovou observatoří Chandra. Alfa verze sítě CADET byla vytvořena jako součást mé diplomové práce a její experimentální verze je zveřejněna na mém GitHubovém účtu. V současnosti probíhá vývoj beta verze programu, která bude předmětem připravovaného článku.Interactive beta modelingBeta modeling je metoda modelování 2D rozložení jasnosti galaxií. Pomocí fitování jednoduchých či složených beta modelů (Cavaliere 1976) lze touto metodou odhadnout parametry galaxie (core radius, sklon profilu jasnosti) případně získat residuální snímek odečtením modelu od snímku původního. Tento notebook kombinuje knihovnu Sherpa (v4.14) umožňující beta modelování snímků galaxií s pythoní knihovnou pro interaktivitu Ipywidgets.


V této sekci naleznete zápisky, skripta, ukázkové notebooky a domácí úkoly do předmětů, které vypomáhám cvičit.

F4500: Python pro fyziky (2022,2023)

cvičení - Welcome to the Machine Learning (data)


F5611: Introduction to Machine learning for astronomers in Python (2021,2022)

Přednášky a cvičení (dr. Martin Topinka) - https://github.com/toastmaker/ml4a
Cvičení (Tomáš Plšek) - https://github.com/tomasplsek/AstroML


F9888: High Energy Astrophysics (2022)

Radio-mechanical AGN feedback (přednáška, domácí úkol)

V této sekci můžete nalézt závěrečné úlohy, zápisky, domácí úkoly, Pythoní skripty atd. k povinným a volitelným předmětům pro bakalářský i magisterský obor specializace Astrofyzika. Za správnost úkolů a skriptů neručím a jejich použítí a další šíření podléhá Beerware license.

F1040: Mechanika a molekulová fyzika (příklady, HRW)

F1251: Základy astronomie 1 (příklady, praktika)

F2180: Fyzikální praktikum 1 (praktika)

F2252: Základy astronomie 2 (příklady, praktika)

F2423: Početní praktikum 2 (příklady)

F3100: Kmity, vlny, optika (příklady)

F3190: Praktikum z astronomie 1 (praktika)

F3240: Fyzikální praktikum 2 (praktika)

F4090: Elektrodynamika a teorie relativity (domácí úkoly, příklady)

F4120: Teoretická mechanika (příklady)

F4191: Praktikum z astronomie 2 (praktika)

F4200: Astronomické pozorování (praktika)

F4210: Fyzikální praktikum 3 (praktika)

F5330: Základní numerické metody


Zápočtová úloha: Závislost poloměru na hmotnosti bílého trpaslíka (html, ipynb, zadání)

F6040: Termodynamika a statistická fyzika (příklady)

F6150: Pokročilé numerické metody


Zápočtová úloha: Křivka radiálních rychlostí pomocí FFT (html, ipynb, zadání)

F6550: Stavba a vývoj vesmíru


Prezentace: Early Dark Energy

F7070: Statistická fyzika a termodynamika (domácí úkoly, příklady)


skripta: F6040, Lenz, Kulhánek, Janiš, Greiner, Vřešťál

F7270: Matematické metody zpracování měření


Zápočtová úloha: Lineární regrese - predikce obětí koronaviru (html, ipynb, data)

F7581: Praktická astrofyzika - základy (praktika)

F7600: Fyzika hvězdných atmosfér (zápisky)

F9888: High Energy Astrophysics


Závěrečné úlohy: SPEX, SN1006

Prezentace: Galaxy clusters as cosmological probes

FA035: Advanced methods in Data analysis


Zápočtová úloha: Lineární regrese po Bayesovsku (html, ipynb, data)

IB113: Úvod do programování a algoritmizace (domácí úkoly, cvičení)
V této sekci najdete osobně vypracované stánicové (bakalářské i magisterské) otázky. Otázky jsou často vypracovány velice stroze a za správnost jejich obsahu neručím. K vlastnoručně psaným otázkám přikládám i odkazy na otázky od předešlých studentů. Zápisky by měli sloužit zejména jako inspirace nikoliv jako jediná učební pomůcka ke státnicím.


Bakalářské

okruhy ‒ Fyzika, Astrofyzika, literatura
moje ‒ Fyzika, Astrofyzika
cizí ‒ Hanák, Roky


Magisterské

okruhy ‒ Fyzika, Astrofyzika, literatura
moje ‒ Fyzika, Astrofyzika


Doktorské

cizí ‒ Tomík

Interaktivní plotování pomocí Altairu